Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Praktisch publiek recht33770/2878/2223/1/39
Studiegids

Praktisch publiek recht

33770/2878/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann, Tijs Reiner
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Praktisch publiekrecht behandelt twee specifieke delen, enerzijds het Grondwettelijk recht waarin onze huidige staatsinrichting en zijn werking wordt besproken alsmede de rechten en vrijheden van de burgers in dit land, en anderzijds het Administratief Recht dat een overzicht geeft van hoe de bestuurlijke inrichting van ons land in elkaar zit.

Het olod Praktisch publiekrecht bereidt de student voor op Werkplekleren 4, Werkplekleren 5 en Werkplekleren 6.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student zoekt de relevante wetsartikelen op
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student legt de samenstelling, werking en bevoegdheden van de Belgische federale staat (en zijn onderdelen) uit
De student beheerst de beginselen en begrippen van het grondwettelijk recht en het administratief recht
De student omschrijft de rechten en vrijheden van de burgers, met inbegrip van de rechtsbescherming van de burger
De student schetst de vormen van rechtsbescherming van de burger tegen de overheid
De student onderscheidt de diverse administratieve rechthandelingen (bv. Individuele versus reglementaire, gebonden versus discretionair, …)
De student beschrijft de structuur, de bevoegdheden en de werking van de Belgische administratieve overheid
De student licht de werking van de Raad van State toe en licht administratieve procedures toe
11: De gegradueerde werkt oplossings- en doelgroepgericht bij de uitvoering van het eigen takenpakket.
De student leest een arrest over een administratiefrechtelijk thema en distilleert hieruit de relevante feiten
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties inzake het publiek recht

Leerinhoud

- Functie en basisbeginselen van het staats- en administratief recht.

- Samenstelling, werking en bevoegdheden van de Belgische federale staat.

- Basisbegrippen van het staats- en administratief recht

- De Belgische administratieve overheid en de administratieve procedures.

- De grondrechten van de burger.

- Administratieve rechtshandelingen.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
België voor beginnersVerplicht
  • Auteur: VANDE LANOTTE, J., BRACKE, S. en GOEDERTIER, G.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Cursusmateriaal van de lector

- Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap

- Meest recente versie van het handboek van Vande Lanotte, J., Bracke, S. & Goedertier, G., België voor beginners, Brugge, Die Keure.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.