Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsmanagement 133771/2878/2223/1/73
Studiegids

Bedrijfsmanagement 1

33771/2878/2223/1/73
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouts Patrick, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bedrijfsmanagement 1 behandelt de belangrijkste en/of meest gebruikte managementtermen, de verschillende fasen van het managementproces en de belangrijkste bedrijfsprocessen.

Het olod Bedrijfsmanagement 1 bereidt de student voor op de opdrachten in Werkplekleren 4, Werkplekleren 5 en Werkplekleren 6. Het vormt tevens een basis voor het olod Bedrijfsmanagement 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student definieert human resource- en competentiemanagement
De student onderkent diverse organisatieschema's
De student reflecteert kritisch over de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen
De student licht toe hoe een onderneming functioneert
De student benoemt de verschillende bedrijfsprocessen binnen een onderneming
De student legt de basisprincipes van interne controle uit

Leerinhoud

Algemeen overzicht m.b.t. de werking van een bedrijf:

- Bedrijfsbeheer

- Organisatie en management

- Managementproces

- Beslissingsproces

- Planning en implementatie

- Organisatieschema's en -culturen

- Leiderschapsstijlen en leiderschapsmodel van Blake & Mouton en van Reddin

- Kernprocessen

- Ondersteunende functies

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Cursusmateriaal van de lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.