Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Office skills 233772/2878/2223/1/10
Studiegids

Office skills 2

33772/2878/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Office skills 2 leert de studenten op een efficiënte manier archiveren en de correcte informatie opzoeken (omgaan met bronnen). Ook krijgen ze de tools mee om efficiënt en klantvriendelijk als onthaalmedewerker te functioneren.

Het olod Office skills 2 bereidt de student voor op de administratieve opdrachten binnen Werkplekleren 4, Werkplekleren 5 en Werkplekleren 6. Het vormt tevens een basis voor het olod Office skills 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: De gegradueerde voert juridische documenten in en inventariseert en archiveert juridische documenten en voorwerpen via de courante software- en registratietoepassingen.
De student archiveert de verschillende documenten op een efficiënte manier
De student klasseert en archiveert documenten zowel digitaal als analoog
De student werkt met actuele juridische online tools.
03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student zoekt de correcte informatie op
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op en bekijkt de gevonden gegevens kritisch.
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliënten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student onthaalt de externen op een gepaste wijze en bezorgt hen de juiste juridische documenten en past hierbij de deontologische regels toe
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student volgt een bijscholing die aansluit bij het werkveld.

Leerinhoud

- archiefbeheer

- opzoeken van informatie: opzoeken en terugvinden van diverse rechtsbronnen (met online tools): wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

- gebruik van juridische databanken

- Bijscholing/permanente vorming volgen die aansluit bij het juridische werkveld

- mededeling van gevonden informatie in heldere taal

- dossierbeheer: kennismaking juridische standaarddocumenten, inventaris der stukken ...

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Cursusmateriaal van de lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.