Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professionele vaardigheden6204/2878/2223/1/09
Studiegids

Professionele vaardigheden

6204/2878/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Peuter Eddy, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Professionele vaardigheden behandelt de competenties i.v.m. een professionele beroepshouding.

Het olod Professionele vaardigheden bereidt voor op de generieke competenties die nodig zijn in het beroepsleven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: De gegradueerde neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op binnen het team en faciliteert de operationele werking van het team.
De student werkt constructief samen
De student voert een juridisch administratieve procedure nauwkeurig uit
De student neemt verantwoordelijkheid op binnen zijn eigen takenpakket
11: De gegradueerde werkt oplossings- en doelgroepgericht bij de uitvoering van het eigen takenpakket.
De student controleert kritisch zijn geleverde werk
De student werkt oplossingsgericht bij het uitvoeren van opdrachten
De student reageert gepast in een kantooromgeving (do's-and-don'ts)
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student maakt een overzicht van zijn bijscholingsmogelijkheden
13: De gegradueerde voert de juridisch ondersteunende taken nauwkeurig, discreet en deontologisch correct uit.
De student stemt zijn gedrag af op de bedrijfscultuur
De student maakt een SWOT-analyse op over zijn eigen functioneren
De student reflecteert kritisch over zijn eigen gedrag
De student handelt respectvol en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie

Leerinhoud

- assertiviteitstraining

- inzicht in groepsprocessen

- samenwerken

- SMART formuleren van doelstellingen

- bedrijfscultuur

- professionele gedragsvaardigheden 

- feedback geven en ontvangen, reflectieverslag opstellen 

- gesprekstechnieken

- etiquette

- overzicht bijscholingsmogelijkheden maken

- SWOT-analyse over eigen functioneren

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.

- Cursusmateriaal van de lector.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio70,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.

AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio70,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.