Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsmanagement 233781/2878/2223/1/25
Studiegids

Bedrijfsmanagement 2

33781/2878/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Buelens Luc, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bedrijfsmanagement 2 behandelt de basisprincipes van boekhouden en financieel management.

Het olod Bedrijfsmanagement 2 bereidt  de student voor op het administratief ondersteunen van de leiding van de organisatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: De gegradueerde llevert i.f.v. beleidsplanning: Levert in functie van de beleidsplanning van de organisatie de gevraagde gegevens aan de leidinggevende.
De student beschrijft de werking van de boekhoudkundige functie in de organisatie
De student verklaart de opmaak van een factuur
De student boekt eenvoudige transacties volgens de principes van het dubbelboekhouden
De student beschrijft de grote lijnen van het boekhoudplan
De student beschrijft begrippen zoals activa, passiva, eigen vermogen, kosten, inkomsten, balans …
De student beschrijft de doelstellingen van de financiële functie
De student verklaart de belangrijkste financiële ratio's zoals liquiditeit, solvabiliteit, omzet, cashflow, rendement, fiscale aftrek …
De student legt het verband uit tussen de boekhouding en de financiële afdeling enerzijds en de kernactiviteiten van de organisatie/bedrijf

Leerinhoud

- Basisbegrippen van dubbel boekhouden

- De jaarrekening: balans, resultatenrekening, cashflow

- Financieel management voor kleinere en middelgrote ondernemingen

- Een derdenrekening beheren en de verplichtingen hieraan verbonden nakomen

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap

- Cursusmateriaal van de lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.