Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 5: Juridisch- administratieve dossiers33782/2878/2223/1/59
Studiegids

Werkplekleren 5: Juridisch- administratieve dossiers

33782/2878/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Buelens Luc, De Peuter Eddy, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 5 behandelt de verwerking van juridisch-administratieve dossiers en de verwerking van boekhoudkundige documenten.

Het olod Werkplekleren 5 bereidt voor op de opdrachten in Werkplekleren 6 en op de administratieve activiteiten in een boekhoudafdeling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde maakt in overleg met de leidinggevende het oOntwerp van juridische standaarddocumenten en -regelingen op.
De student vult juridische standaarddocumenten correct in
De student maakt in overleg met de werkplekbegeleider een voorstel voor een juridisch standaarddocument
03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student doet opzoekingen in juridische en administratieve databanken
De student verzamelt de nodige informatie en gegevens aangaande een juridisch administratief dossier
08: De gegradueerde bewaakt de kwaliteit van de administratieve juridische procedures binnen zijn/haar bevoegdheid, signaleert verbeterpunten aan de leidinggevende en formuleert verbetervoorstellen.
De student bewaakt de kwaliteit van de afgebakende taken die hij/zij opneemt
09: De gegradueerde neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op binnen het team en faciliteert de operationele werking van het team.
De student werkt teamgericht
De student faciliteert de operationele werking van het team
De student legt een professionele houding aan de dag
De student neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op binnen het team
De student plant zijn/haar werkzaamheden in functie van de werking van het team
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student verwerkt eenvoudige financiële/boekhoudkundige transacties
De student voert zijn/haar juridisch ondersteunende taken stipt uit en respecteert afspraken en deadlines
De student werkt met bureautica (kopieermachine, scanner, telefoon …)
11: De gegradueerde werkt oplossings- en doelgroepgericht bij de uitvoering van het eigen takenpakket.
De student werkt oplossingsgericht bij de uitvoering van het eigen takenpakket
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student werkt een actueel juridisch thema uit en informeert zich hierover bij juridisch deskundigen uit het werkveld
De student reflecteert over zijn/haar professionele ambities

Leerinhoud

  • Dossierbeheer en verwerken (onder begeleiding) van juridisch-administratieve dossiers uit verschillende domeinen.
  • Opvragen van diverse attesten burgerlijke stand (attest van woonst, attest van nationaliteit, samenstelling gezin ...) via de gekende kanalen (gebruik itsme)
  • Actueel thema juridisch uitwerken met raadpleging van juridische experten uit de praktijk.
  • Verwerken van eenvoudige financiële/boekhoudkundige transacties

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Taakfiche Werkplekleren 5: Juridisch-administratieve dossiers.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werkplekleren en/of stage46,00 uren
Werktijd buiten de contacturen152,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio70,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context30,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.