Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communicatie essentials25393/2848/2223/1/29
Studiegids

Communicatie essentials

25393/2848/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Cornil Koen, Janssens Carlos
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Communicatie Essentials behandelt de verschillende functies en modaliteiten van communicatie. Wat is communicatie? Waarom en hoe communiceren mensen met elkaar? Welke vormen en modaliteiten van communicatie bestaan er? Hoe verloopt de evolutie in communicatiemedia en -wetenschap? Het begrippenarsenaal van de communicatiewetenschap wordt behandeld. Ten slotte wordt een verkennende duik genomen in de vele theorieën over de invloed van media op mens en samenleving. 

Communicatie Essentials bereidt de student voor op een grondige kennis van het belang, de functies, de mogelijkheden en de valkuilen van communicatie zodat de student met kennis van zaken de gepaste communicatie kan inzetten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2: De gegradueerde gebruikt de epaste marketing/communicatietechnieken in functie van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student verklaart begrippen uit het specifieke vakjargon uit de communicatieleer
De student schetst de evolutie in massamedia
De student verklaart de verschillende communicatiemodaliteiten in eigen woorden en weet wanneer welke modaliteit best toegepast wordt
De student duidt en onderscheidt het communicatieproces van intrapersoonlijke, interpersoonlijke en massacommunicatie
De student beschrijft de belangrijkste (massa)communicatietheorie├źn en situeert deze in een chronologische evolutie
De student onderscheidt het verschil tussen klassieke communicatie en geïntegreerde communicatie
OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student past de aangereikte communicatiemodellen toe op communicatieve situaties
De student identificeert de culturele component in communicatie
De student hanteert de vuistregels van interculturele communicatie in communicatie met contacten uit andere culturen of uit het buitenland
De student herkent de 4 verschillende soorten boodschappen in een bericht (Schulz von Thun)
OLR 8: De gegradueerde voert marketing/communicatieactiviteiten uit en draagt zo bij tot de bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.
De student herkent en analyseert de elementen van de corporate communicatie van een bedrijf
De student herkent en analyseert de elementen van de interne communicatie van een bedrijf

Leerinhoud

  • communicatiemodaliteiten
  • van basismodel naar procesmodel
  • begrippen uit de communicatiewetenschap
  • de media-explosie als aanloop naar de informatiesamenleving
  • evolutie van het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de massacommunicatie
  • analyse van de boodschappen
  • functies van massacommunicatie
  • media en cultuur

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00