Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Consumentengedrag1442/2848/2223/1/10
Studiegids

Consumentengedrag

1442/2848/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Tiebos Ruud, Van den Bossche Jeremie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Consumentengedrag gaat dieper in op de psychologische, sociologische en culturele inzichten om te begrijpen wie de consument is. We bekijken tevens hoe we kunnen inspelen op het aankoopgedrag van of de attitudevorming bij consumenten.
Het olod Consumentengedrag bereidt voor op een goede kennis van de factoren die het consumentengedrag beïnvloeden zodat de student met kennis van zaken in een marketing/communicatiedepartement kan functioneren. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2: De gegradueerde gebruikt de epaste marketing/communicatietechnieken in functie van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student verklaart de begrippen: demografische, psychografische en geografische kenmerken en gedragscriteria
De student bespreekt wat referentiegroepen zijn en toont aan hoe deze de product- en winkelkeuze van de consument beïnvloeden 
De student onderscheidt vanuit Maslows behoeftenhiërarchie biogene en psychogene behoeften 
De student legt uit hoe consumenten informatie vergaren en hoe we daar als marketeer op kunnen inspelen 
De student heeft inzicht in de begrippen 'demografische, psychografische en geografische kenmerken en gedragscriteria' bij marktsegmentatie 
De student beschrijft de koopmotieven en hoe deze beïnvloed worden door de koopomgeving
De student bespreekt welke ontwikkelingen de winkelomgeving beïnvloeden
De student verklaart hoe het begrip identiteit invloed heeft op het consumentengedrag en legt uit hoe producten en diensten een verlengstuk zijn van de eigen identiteit 
De student toont aan dat schoonheidsidealen sterk plaats-, tijd- en cultuurgebonden zijn 
OLR 3: De gegradueerde zet hulpmiddelen in om de impact van een boodschap te meten en te interpreteren.
De student legt het begrip attitude uit en bespreekt het belang (en de beperking ervan) als voorspeller van consumentengedrag
OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student ontleedt het motivatieproces van de consument dat bestaat uit behoeften, wensen en doelen 
De student onderzoekt de invloed van cultuur op consumentengedrag en -keuzes

Leerinhoud

  • psychologische en sociologische invloeden op de consument
  • cognitieve, affectieve en gedragsmatige reacties van consumenten op producten en diensten (en op de communicatie hiervan). 
  • actuele maatschappelijke, markt- en consumententrends 
  • communicatietechnieken in communicatie-uitingen
  • de invloed van cultuur op het consumentengedrag

Studiematerialen (lijst)

Cursus consumentengedragVerplicht
Handboek consumentengedragAanbevolen
  • Auteur: Michael R. Solomon
Handboek consumentengedrag (alternatief)Aanbevolen
  • Auteur: Johan A.M. Vanhaverbeke

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitap.
Cursus aan te kopen via Universitas.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Consumentengedrag /Johan A.M. Van Haverbeke
Consumentengedrag /M Solomon van uitgeverij Pearson

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00