Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Principes van marketing32429/2848/2223/1/51
Studiegids

Principes van marketing

32429/2848/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Hasselt Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Principes van marketing neemt de student mee langs 4 fasen binnen het marketingplanningsproces met name analyse, strategie, tactiek en implementatie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Na het volgen van dit opleidingsonderdeel kan de student uitleggen wat marketing is en verschillende marketingbegrippen verklaren. Er wordt aangeleerd hoe je de concepten, theoretische modellen en marketingmix (4P's) toepast op bestaande merken, producten of organisaties.

Principes van marketing bereidt de student voor om marketingbeslissingen te begrijpen en te ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Begincompetenties (tekst)

niet

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2: De gegradueerde gebruikt de epaste marketing/communicatietechnieken in functie van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student past de marketingmix toe op bekende merken en/of organisaties 
De student past verschillende theoretische marketingmodellen beargumenteerd toe op een organisatie 
De student legt de basisbegrippen ten aanzien van de P van Product (marketingmix) uit aan de hand van eigen voorbeelden uit ervaringen 
De student legt de basisbegrippen ten aanzien van de P van Prijs uit, met eigen relevante voorbeelden 
De student legt de basisbegrippen ten aanzien van de P van Plaats uit, met behulp van eigen voorbeelden 
De student legt de basisbegrippen ten aanzien van de P van Promotie (marketingcommunicatie) uit met behulp van eigen voorbeelden 
De student schetst de structuur van het marketingplanningsproces 
De student verklaart de basisbegrippen en theoretische modellen van het marketingplanningsproces en past deze toe 

Leerinhoud

Analyse 

 • Het marketingproces: wat is marketing?
 • Missie, visie, doelstelling
 • De marketingomgeving: micro/meso/macro-niveau
 • Portfolio-analyse, BCG-matrix & SWOT

Strategie

 • Marktgerichte marketingstrategie: mogelijke groeistrategieën
 • Klantgerichte marketingstrategie: marktsegmentatie, doelgroepkeuze, waardepropositie

Tactiek

 • Productbeleid
 • Prijsbeleid
 • Distributiebeleid
 • Promotiebeleid

Implementatie

 • Evaluatie van het marketingplanningsproces

Studiematerialen (lijst)

Cursus principes van marketingVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.
Cursus aan te kopen via Universitas.
 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Principes van Marketing, Kotler

Grondslagen van Marketing, Verhage

Inleiding tot marketing, Verhage

Of elk basisboek Marketing

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00