Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Medialandschap27024/2848/2223/1/96
Studiegids

Medialandschap

27024/2848/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, Marien Annelin, Tiebos Ruud
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel behandelt de verschillende massamedia, mediumtypes en mediagroepen. Daarnaast wordt er onderzocht hoe reclame of een andere communicatieboodschap in de media terecht komt. Het opleidingsonderdeel medialandschap geeft de student inzicht in het ruimer bedrijfseconomisch speelveld en toont hoe beslissingen en uitvoeringen tot stand komen in een mediaplan van een organisatie of bedrijf. Ook de nieuwe media komen uitgebreid aan bod. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2: De gegradueerde gebruikt de epaste marketing/communicatietechnieken in functie van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student verklaart in eigen woorden de verschillende functies van massamedia 
De student licht de belangrijkste taken van een mediabureau toe 
OLR 3: De gegradueerde zet hulpmiddelen in om de impact van een boodschap te meten en te interpreteren.
De student interpreteert mediacijfers 
De student interpreteert de begrippen bereik, dekking en kosten m.b.t. reclame en promotieacties correct 
OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student benoemt de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen met impact op de mediamarkt 
OLR 8: De gegradueerde voert marketing/communicatieactiviteiten uit en draagt zo bij tot de bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.
De student schetst het medialandschap (mediabedrijven en spelers rond deze mediabedrijven) 
De student illustreert hoe media gestuurd en beheerd worden 
De student vergelijkt de verschillende types van media op basis van hun sterke en zwakke punten 
De student schetst de mediaconcentratie in België 
De student geeft een overzicht van de belangrijkste actoren in mediaplanning 
De student verklaart hoe mediaruimte gecommercialiseerd wordt 

Leerinhoud

  • massamedia
  • mediatypes
  • mediabeleid
  • mediaconcentratie en groepen in België
  • mediacijfers en onderzoek
  • mediaplanning

Studiematerialen (lijst)

Cursus medialandschapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.
Verdiepende tekstenbundel aan te kopen via Universitas.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursus aan te kopen via Universitas.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Deelname aan gastcolleges en seminaries is verplicht. Digitaal examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Praktische opdracht tijdens het semester in te leveren.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00