Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professional English 132433/2848/2223/1/90
Studiegids

Professional English 1

32433/2848/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Fierens Koen, Luyten Alison
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (olod) worden je kennis en vaardigheden die nuttig zijn om je in een professionele omgeving, vlot en accuraat in het Engels te kunnen uitdrukken - zowel verbaal als schriftelijk - uitgediept tot op niveau A2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 10: De gegradueerde begrijpt Engels en kan het schriftelijk en mondeling toepassen binnen een beroepsspecifieke context.
De student communiceert in het Engels op niveau A2 (CEFR) 
De student legt de basis voor beroepsgerichte Engelse woordenschat 
De student ontwikkelt spreekvaardigheid in het Engels
De student ontwikkelt luistervaardigheid in het Engels
De student ontwikkelt schrijfvaardigheid in het Engels
De student ontwikkelt leesvaardigheid in het Engels
De student breidt zijn algemene Engelse woordenschat uit 
De student past de spellingsregels van het Engels consequent toe 
De student past de belangrijkste Engelse grammaticale basisregels correct toe 
De student vormt correcte zinnen in het Engels aan de hand van de regels voor zinsbouw en woordvolgorde 

Leerinhoud

  • lezen en begrijpen van teksten 
  • opstellen van zakelijke communicatie (schriftelijk) 
  • telefoneren (mondeling) en mailen (schriftelijk)
  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)

Studiematerialen (lijst)

Cursus Prof. English 1Verplicht
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk eindexamen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00