Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bronnen 32434/2848/2223/1/27
Studiegids

Bronnen 

32434/2848/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Wille Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Bronnen leert de student omgaan met informatie binnen een professionele context. De student vindt efficiënt, zelfstandig en kritisch zijn weg in klassieke en digitale bronnen en interpreteert de waarde van de gevonden informatie. De student bedenkt een goede onderzoeksvraag en verwerkt de zoekresultaten op een juridisch correcte manier. Ook refereren, citeren en parafraseren komen aan bod. Tot slot leert de student de verwerkte informatie op te slaan en te (her)gebruiken.
Dit opleidingsonderdeel daagt de student uit om de gevonden informatie en data kritisch te verzamelen en te verwerken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 12COM: De gegradueerde verifieert informatie, schrijft teksten in het Nederlands en het Engels en redigeert teksten in het Nederlands.
De student zet een informatiebehoefte om in een zoekvraag. 
De student voert een zoekactie uit waarbij hij de zoekresultaten kritisch selecteert, interpreteert en verwerkt 
De student gebruikt data en informatie deontologisch en juridisch correct 
De student gebruikt zowel de klassieke (fysieke) als digitale informatiebronnen. 
De student stelt een zoekstrategie op 
De student past de nodige referentiesoftware en regels m.b.t. refereren, citeren en parafraseren toe 
De student presenteert de gevonden informatie gepast in een documentatiemap 

Leerinhoud

 • Klassieke en digitale bronnen
 • Bronnen evalueren 
 • Probleemstelling en informatiebehoefte omzetten naar een zoekvraag
 • Een zoekstrategie uitwerken
 • Geavanceerde zoekmethodes en -technieken
 • Een zoekactie uitvoeren. Zoekresultaten selecteren, evalueren en verwerken
 • Informatiedeontologie
 • Juridische aspecten van informatie. Refereren, citeren, parafraseren.
 • Informatie opslaan en (her)gebruiken. 
 • Informatie visualiseren en presenteren. 

Studiematerialen (lijst)

Cursus bronnenVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap. 
 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)18,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Opdrachten met betrekking tot de geziene leerstof.