Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communicatie project32435/2848/2223/1/61
Studiegids

Communicatie project

32435/2848/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, Hallam Lara, Wille Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Communicatie project werken de studenten in groep een project uit voor een social profit organisatie. Aanwezigheid op de leerwerkplek is daarvoor vereist. Na het werkplekleren wordt een paper uitgeschreven rond dit project, zowel een groepspaper als een reflectie over de individuele bijdrage in het groepsproject. De paper wordt nadien verdedigd in een discussie met de lector. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 4: De gegradueerde verzamelt en registreert data en informatie, en kan deze presenteren, gebruikmakend van de gepaste (digitale) tools.
De student verwerkt de data op een gebruiksvriendelijke manier
OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student controleert de kwaliteit van de verkregen data
De student merkt eventuele problemen op en signaleert deze gepast 
De student gaat authentiek om met weerstand en bezwaren 
De student past de boodschap aan zijn doelgroep aan
De student benadert en overtuigt respondenten om deel te nemen aan het onderzoek 
De student communiceert helder en duidelijk 
OLR 6: De gegradueerde toont initiatief, werkt constructief samen in team en communiceert efficiënt en met aandacht voor de diversiteit. 
De student werkt constructief samen met klasgenoten en contactpersonen uit het werkveld
OLR 7: De gegradueerde plant en organiseert het eigen werk en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.
De student doet voorstellen aangaande de planning van het project 
De student volgt de uitvoering van het project op in functie van de planning
De student gaat confidentieel om met verkregen info
OLR 11: De gegradueerde neemt initiatieven tot bijleren en het verbeteren van het eigen werk en de werking van de organisatie. 
De student deelt kennis in functie van het permanent ontwikkelen van eigen deskundigheid 
De student doet verbetervoorstellen op basis van bevindingen 
OLR 12COM: De gegradueerde verifieert informatie, schrijft teksten in het Nederlands en het Engels en redigeert teksten in het Nederlands.
De student doet voorstellen aangaande de wijze waarop gegevens verzameld worden 

Leerinhoud

  • Werkplekleren op de projectleerwerkplek (social profit organisatie die vooraf wordt meegedeeld)
  • Beschrijven van de projectresultaten en verwerking daarvan in een paper
  • Formuleren van conclusies en eventuele suggesties
  • Groepsdiscussie met de lector rond deze paperStudiematerialen (tekst): Verplicht

Info (projecten, planning, evaluatie, ..) vindt de student terug op Digitap.
Van ieder project bestaat een uitgebreide en duidelijke projectfiche.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werkplekleren en/of stage48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Aanwezigheden op infomomenten en contactmomenten met de lector is verplicht