Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Productieproces32438/2848/2223/1/66
Studiegids

Productieproces

32438/2848/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Jacobs Chloë
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Productieproces behandelt verschillende mediatechnieken. De student krijgt een technisch overzicht van de verschillende mediakanalen en het productieproces ervan. 
Het olod bereidt voor op een gedegen kennis van zaken wat betreft de technische aspecten van de verschillende media.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 1: De gegradueerde gebruikt de gepaste (software)tools en (online) applicaties voor het uitvoeren van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student somt op en beschrijft de verschillende publicatievormen
OLR 2: De gegradueerde gebruikt de epaste marketing/communicatietechnieken in functie van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student herkent technische eigenschappen van bepaalde media
OLR 8: De gegradueerde voert marketing/communicatieactiviteiten uit en draagt zo bij tot de bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.
De student somt de verschillende tussenstappen in het productieproces op en welke partijen hierbij betrokken zijn 
De student volgt een bestelling op van aanvraag tot aflevering
De student beschrijft de gebruikte technieken en apparatuur in het productieproces 
OLR 13COM: De gegradueerde kiest, bewerkt en maakt gepaste visuele en audiovisuele content en ontwikkelt eenvoudige platforms om die content te verspreiden.
De student voert met een grafisch programma uitgebreide aanpassingen uit op fotomateriaal

Leerinhoud

  • overzicht van de verschillende media (grafisch, fotografisch, audio en visueel)
  • publicatievormen
  • technische eigenschappen van de verschillende media (Adobe Creative Cloud-pakket)
  • het productieproces (van offline tot online)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.
Adobe Creative Cloud-pakket.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Verplichte aanwezigheid op feedbackmomenten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00