Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professional English 235485/2848/2223/1/68
Studiegids

Professional English 2

35485/2848/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Fierens Koen, Luyten Alison
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (olod) worden je kennis en vaardigheden die nuttig zijn om je in een professionele omgeving, vlot en accuraat in het Engels te kunnen uitdrukken - zowel verbaal als schriftelijk - uitgediept naar niveau B1 (CEFR), met aandacht voor jargon.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 10: De gegradueerde begrijpt Engels en kan het schriftelijk en mondeling toepassen binnen een beroepsspecifieke context.
De student breidt zijn beroepsgerichte Engelse woordenschat uit
De student ontwikkelt stelselmatig zijn spreek- en luistervaardigheid in het Engels
De student verdiept zijn kennis van de Engelse zinsbouw
De student geeft een eenvoudige en gestructureerde presentatie in het Engels
De student schrijft teksten in het Engels, binnen een aangeleverd format.
De student gebruikt het internet om bepaalde zoekopdrachten in het Engels uit te voeren
De student toont een goede beheersing van de Engelse grammatica
De student ontwikkelt stelselmatig zijn schrijf- en leesvaardigheid in het Engels
OLR 12COM: De gegradueerde verifieert informatie, schrijft teksten in het Nederlands en het Engels en redigeert teksten in het Nederlands.
De student gebruikt het internet om bepaalde zoekopdrachten in het Engels uit te voeren
De student toont een goede beheersing van de Engelse grammatica
De student ontwikkelt stelselmatig zijn schrijf- en leesvaardigheid in het Engels

Leerinhoud

  • lezen en en begrijpen van teksten op niveau B1
  • opstellen van zakelijke communicatie (schriftelijk) op niveau B1
  • telefoneren (mondeling) en mailen (schriftelijk) op niveau B1 
  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) op niveau B1

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Taalsoftware Explio

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk eindexamen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk eindexamen