Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 335486/2848/2223/1/05
Studiegids

Werkplekleren 3

35486/2848/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Campo Catherine, Cornil Koen, De Craene Charis, De Laet Olivier, De Weger Jörgen, Hallam Lara, Jacobs Chloë, Janssens Carlos, Janssens Dennis, Mols Nadia, Pairon Leen, Van den Bossche Jeremie, Van den Wyngaert Vicky, Van Hasselt Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Werkplekleren 3 leert de student de verworven theoretische kennis van de opleiding toe te passen in de praktijk aan de hand van concrete opdrachten van een bedrijf of een non-profitorganisatie met een marketing en/of communicatieverantwoordelijke. De student verruimt zijn kennis door nieuwe vaardigheden aan te leren op de werkplek. Hij doet praktijkervaring op en is in staat om de verschillende acties in een vlot en helder verslag te verwoorden. De student presteert minstens 128u op de werkplek en krijgt ook ondersteuning van de werkpleklector op de hogeschool. 

Het olod Werkplekleren 3 bereidt de student voor op zelfstandig werken aan een kleinschalige marketing- of communicatieopdracht.OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 2: De gegradueerde gebruikt de epaste marketing/communicatietechnieken in functie van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student past de technieken toe op een geïntegreerde opdracht vanuit het werkveld
OLR 4: De gegradueerde verzamelt en registreert data en informatie, en kan deze presenteren, gebruikmakend van de gepaste (digitale) tools.
De student legt vlot verbanden tussen gegevens
De student bedenkt wat de gevolgen/consequenties van het gebruik van gegevens zijn
De student raadpleegt gespecialiseerde media en andere bronnen
De student beheert informatie en data in opdracht van de leidinggevende
OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student communiceert op professionele wijze met de relevante stakeholders van de organisatie (consument, investor, community, werknemers & arbeidsmarkt, belangengroepen)
De student hanteert een probleemoplossende aanpak onder begeleiding van een leidinggevende
OLR 6: De gegradueerde toont initiatief, werkt constructief samen in team en communiceert efficiënt en met aandacht voor de diversiteit. 
De student werkt constructief samen binnen het team en handelt actief.
De student verdedigt zijn professioneel onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
De student deelt zijn professionele onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
OLR 7: De gegradueerde plant en organiseert het eigen werk en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.
De student handelt zorgvuldig en stipt
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op gecoacht door de werkplekbegeleider.
OLR 8: De gegradueerde voert marketing/communicatieactiviteiten uit en draagt zo bij tot de bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.
De student werkt ideeën uit voor de promotiecampagnes
De student neemt actief deel aan het zoeken van nieuwe ideeën, manieren en alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken
De student ondersteunt medewerkers (bv. presentatie maken, data verzamelen,...)
De student ondersteunt de organisatie van kleinschalige communicatie- en/of marketingevents
De student werkt ideeën uit in functie van een campagne
De student verzamelt content voor de social media kanalen en/of de website
De student houdt de website up-to-date
OLR 9: De gegradueerde past het Nederlands toe om gericht mondeling en schriftelijk in contact te treden met de doelgroep.
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format
OLR 11: De gegradueerde neemt initiatieven tot bijleren en het verbeteren van het eigen werk en de werking van de organisatie. 
De student hanteert een zelfkritische houding
De student volgt de recente ontwikkelingen in verband met marketing en communicatie op
De student gaat constructief om met gekregen feedback en vertaalt deze naar de nodige acties.

Leerinhoud

• definiëren van de probleemstelling in samenspraak met de opdrachtgever
• opmaken van een plan van aanpak
• meewerken aan de ontwikkeling van een marketing- en communicatiestrategie
• het bepalen van doelgroepen
• in kaart brengen van de marketing/communicatiemix on en offline
• genereren van content voor de social media kanalen in lijn van de marketing- en communicatiestrategie en een voorstel uitwerken om leads te genereren
• aanpassingen doorvoeren aan de website
• meewerken aan de organisatie van een kleinschalig event
• meewerken aan of uitwerken van sales- of marketingpresentaties
• meewerken aan een go-to-market strategy
• marktonderzoek of concurrentieanalyse uitvoeren

Deze lijst is niet exhaustief maar geeft inspiratie.
De student zal tevens de nodige contacten en relaties opbouwen tijdens zijn aanwezigheid in het bedrijf of de organisatie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage240,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context50,00Indien de student de door de lector opgelegde deadlines (inlichtingenfiches, contract, ..) niet respecteert, dan kan de student niet starten aan dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheid op feedbackmomenten met de lector is bovendien verplicht.
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks10,00