Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communicatievaardigheden: specialisatie32441/2848/2223/1/71
Studiegids

Communicatievaardigheden: specialisatie

32441/2848/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Communicatievaardigheden: specialisatie worden zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatievaardigheden die nuttig zijn in een professionele context verder uitgediept.

Het opleidingsonderdeel bereidt de student voor op het gepast gebruik van de Nederlandse taal in een professionele context. Hierbij wordt expliciet de link met sociale en visuele media gelegd, alsook andere moderne trends zoals audio.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student herkent het verschil tussen zakelijk en wervend schrijven
OLR 12COM: De gegradueerde verifieert informatie, schrijft teksten in het Nederlands en het Engels en redigeert teksten in het Nederlands.
De student schrijft teksten in het Nederlands, binnen een aangeleverd format. 
De student redigeert teksten, binnen een aangeleverd format. 
De student schrijft een heldere en samenhangende tekst 
De student schrijft een bericht voor social media 
De student structureert teksten en vat deze samen.
De student schrijft een blog 
OLR 13COM: De gegradueerde kiest, bewerkt en maakt gepaste visuele en audiovisuele content en ontwikkelt eenvoudige platforms om die content te verspreiden.
De student maakt en post een vlog

Leerinhoud

 • Verder aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal (mondeling & schriftelijk).
 • Uitdiepen van de schrijfvaardigheden op het vlak van zakelijke communicatie (schriftelijk).
 • Online schrijven (nieuwsbrief, bericht op social media, aanpassingen op website,...).
 • Het opnemen van een podcast.
 • Het maken van een vlog.
 • Voorbereiden en uitvoeren van presentaties (schriftelijk & mondeling).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Alle opdrachten die de student in de loop van het semester maakt. Verplichte aanwezigheid op sommige lesmomenten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00De student werkt een aantal opdrachten uit in de loop van de zomer.