Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Interculturele communicatie7029/2848/2223/1/42
Studiegids

Interculturele communicatie

7029/2848/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hye Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel behandelt communicatievaardigheden over de grenzen heen. Het biedt inzicht in de mogelijke problemen en gevoeligheden bij interculturele communicatie, maar belicht ook de meerwaarde en opportuniteiten. Ten slotte gaan we praktisch aan de slag en oefenen we op enkele vaardigheden die belangrijk zijn bij interculturele communicatie.

Het opleidingsonderdeel bereidt de studenten voor op een open houding en een efficiënte en constructieve samenwerking en communicatie met belanghebbenden, al dan niet met een verschillende culturele achtergrond.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student behandelt conflicten in een gesimuleerde werksituatie op een constructieve wijze
De student implementeert verworven kennis over andere culturen op een aangepaste manier met respect voor de uniciteit van ieder individu. 
De student kan de culturele componenten in cultuur herkennen 
De student past de vuistregels van communicatie toe i.f.v. de realiteit van een superdiverse samenleving
De student relateert zijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld aan andere zienswijzen
De student beheerst culturele vaardigheden en kan deze waar nodig toepassen
De student communiceert volgens de principes van inclusiviteit rekening houdend met de tijdsgeest
OLR 11: De gegradueerde neemt initiatieven tot bijleren en het verbeteren van het eigen werk en de werking van de organisatie. 
De student reflecteert over zijn gedrag en communicatiestijl in interculturele situaties en verkent gedragsalternatieven. 

Leerinhoud

 • Wat is cultuur?
 • Wat zijn de culturele componenten in communicatie?
 • Vuistregels van interculturele communicatie
 • Samenwerken met diverse culturen
 • Interculturele vaardigheden
 • De principes van inclusiviteit rekening houdend met de tijdsgeest

Studiematerialen (lijst)

Cursus interculturele communicatieVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.
 


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief (Marinel Gerritsen en Marie-Thérèse Claes).

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)8,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)4,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)62,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Kennistoets gebaseerd op de theorie van het interactief hoorcollege
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00Praktische opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Indien de student in de eerste examenperiode minstens een voldoende (minstens 10/20) behaalde voor dit deel, wordt hij voor dit deel in de tweede examenperiode vrijgesteld. De punten worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Indien de student in de eerste examenperiode minstens een voldoende (minstens 10/20) behaalde voor dit deel, wordt hij voor dit deel in de tweede examenperiode vrijgesteld. De punten worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode.