Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professional English 3 Communicatie32442/2848/2223/1/08
Studiegids

Professional English 3 Communicatie

32442/2848/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Fierens Koen
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel worden je kennis en vaardigheden die nuttig zijn om je in een professionele omgeving, vlot en accuraat in het Engels te kunnen uitdrukken - zowel verbaal als schriftelijk - uitgediept naar niveau B1+ (CEFR), met aandacht voor jargon (communicatie).

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 1: De gegradueerde gebruikt de gepaste (software)tools en (online) applicaties voor het uitvoeren van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student kiest de gepaste digitale tool.
OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student past zijn communicatiestijl aan de doelgroep en het communicatieformat aan
OLR 12COM: De gegradueerde verifieert informatie, schrijft teksten in het Nederlands en het Engels en redigeert teksten in het Nederlands.
De student verdiept zijn kennis van de Engelse zinsbouw in het domein van communicatie
De student communiceert vlot in het Engels (zowel schriftelijk als mondeling) op niveau B1+
De student bereidt een gestructureerde presentatie in het Engels voor
De student geeft een gestructureerde presentatie in het Engels
De student breidt zijn beroepsgerichte Engelse woordenschat verder uit
De student drukt zich op gepaste, professionele wijze uit in het Engels
De student ontwikkelt Engelstalige content voor digitale media

Leerinhoud

  • lezen en begrijpen van teksten op niveau B1+ 
  • opstellen van zakelijke communicatie (schriftelijk) op niveau B1+
  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) op niveau B1+
  • voorbereiden en geven van een presentatie in het Engels op niveau B1+ naar aanleiding van een bedrijfsbezoek in de communicatiesector 
  • creëren van Engelstalige digitale content op sociale mediakanalen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Taalsoftware Explio

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)8,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)62,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk eindexamen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00