Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Marketing project26820/2848/2223/1/47
Studiegids

Marketing project

26820/2848/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, Bollaerts Bart, Van den Broeck Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Marketing project werken de studenten aan een eigen onderzoek of project. Dat kan zijn het praktisch uitvoeren van een marktonderzoek en het beoordelen van relevante, kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Een andere optie is het mee uitwerken van een concreet geformuleerde marketing-en/of salesgerichte opdracht. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 4: De gegradueerde verzamelt en registreert data en informatie, en kan deze presenteren, gebruikmakend van de gepaste (digitale) tools.
De student doet voorstellen aangaande de wijze waarop gegevens verzameld worden 
OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student merkt eventuele problemen op en signaleert deze gepast 
De student gaat authentiek om met weerstand en bezwaren 
De student past de boodschap aan zijn doelgroep aan 
OLR 6: De gegradueerde toont initiatief, werkt constructief samen in team en communiceert efficiënt en met aandacht voor de diversiteit. 
De student werkt constructief samen met klasgenoten en contactpersonen uit het werkveld
De student benadert en overtuigt respondenten om deel te nemen aan het onderzoek 
De student communiceert helder en duidelijk
OLR 7: De gegradueerde plant en organiseert het eigen werk en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.
De student doet voorstellen aangaande de planning van het project
De student volgt de uitvoering van het project op in functie van de planning
De student gaat confidentieel om met verkregen info
De student waakt over de samenhang om een coherent geheel te behouden bij het ondersteunen van de uitvoering van het marktonderzoek 
OLR 11: De gegradueerde neemt initiatieven tot bijleren en het verbeteren van het eigen werk en de werking van de organisatie. 
De student deelt kennis in functie van het permanent ontwikkelen van eigen deskundigheid 
De student doet verbetervoorstellen op basis van bevindingen 
OLR 12MAR: De gegradueerde controleert data op validiteit en betrouwbaarheid, bewerkt deze tot informatie en kan deze interpreteren.
De student verwerkt de data op een gebruiksvriendelijke manier
De student controleert de kwaliteit van de verkregen data
De student verzamelt data via enquêtes in functie van het marktonderzoek

Leerinhoud

De student kiest tussen:

o Het praktisch uitvoeren van een marktonderzoek en het beoordelen van relevante, kwalitatieve en kwantitatieve informatie OF

o Het mee uitvoeren van een concreet geformuleerde marketing-en/of salesgerichte opdracht 

• In samenwerking met een bedrijf of organisatie die de studenten mee begeleidt
• De studenten werken in groep aan een project
• Aandacht voor het product (eindresultaat) als het proces
• Organiseren van projecten en acties
• Onderling verdelen van taken binnen één projectgroep
• Communicatieve vaardigheden: afstemmen met en rapporteren aan de opdrachtgever (organisatie) en de school (lectoren)
• Doelgericht communiceren naargelang de doelgroep
• Initiatief nemen
• Verbetervoorstellen formuleren
• Werken met IT tools en Office Tools
• Afleveren van eindproducten voor het bedrijf of de organisatie
• Afleveren van eindverslag dat de basis vormt voor een afsluitende groepsdiscussie
• Afleveren individueel rapport


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitap. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren14,00 uren
Werkplekleren en/of stage45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Geen tweede examenkans mogelijk.