Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Marketingtopics31821/2848/2223/1/40
Studiegids

Marketingtopics

31821/2848/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, Tiebos Ruud, Van Hasselt Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Marketingtopics behandelt verschillende marketingtheorieën, -analyses en -modellen zoals de groeistrategieën van Ansoff en de concurrentiestrategieën van Porter. Vertrekkende van een visie, missie, probleemstelling en doelstelling passen de studenten deze modellen en analyses toe op een concreet bedrijf waarvoor een strategisch marketingplan opgesteld wordt. Het is de bedoeling om op basis van een uitgebreide interne en externe analyse te komen tot een concreet actieplan om het centrale probleem van de organisatie aan te pakken en een nieuwe marketingmix aan te dragen.

Begincompetenties (tekst)

Competenties mbt de module Principes van Marketing

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 8: De gegradueerde voert marketing/communicatieactiviteiten uit en draagt zo bij tot de bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.
De student schetst de structuur van een basic marketingplan op basis van een SMART doelstelling.
De student geeft, op basis van een gekozen strategie, de (nieuwe) marketingmix vorm 
De student stelt een concrete to-dolijst op, afgeleid uit de marketingmix, met een kostenoverzicht (financiële onderbouwing). 
De student verklaart het begrip retailmarketing met eigen woorden 
De student verklaart het verschil tussen B2B en B2C marketing 
De student verklaart het begrip social-profit marketing met eigen woorden
OLR 12MAR: De gegradueerde controleert data op validiteit en betrouwbaarheid, bewerkt deze tot informatie en kan deze interpreteren.
De student ondersteunt bij het uitvoeren van een interne analyse en maakt hierbij gebruik van theoretische marketingmodellen. 
De student stelt een SWOT-analyse op a.d.h.v. de nodige analyses voorafgaand, en dit ten aanzien van een SMART doelstelling. 
De student ondersteunt bij het uitvoeren van een externe analyse en maakt daarbij gebruik van relevante theoretische marketingmodellen. 
De student schetst de structuur van het marketingplanningsproces op basis van een SMART doelstelling. 

Leerinhoud

 • Toepassing van visie, missie, probleemstelling en doelstelling
 • Interne analyse (micro-omgeving)
 • Externe analyse (meso-omgeving)
 • Externe analyse (macro-omgeving)
 • SWOT-analyse
 • Confrontatiematrix
 • Strategiebepaling
 • Nieuwe marketingmix
 • Kosten-batenanalyse aanbevolen actieplan
 • Conclusies en aanbevelingen van het marketingplan

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Content Marketing - van marketeer tot uitgever, Lannoo Campus 
Extra:

- Literatuur mbt basis marketing (zie ook principes van marketing)
- Elk boek dat strategische marketingplanning behandelt is behulpzaam. 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)62,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00Verplichte aanwezigheid tijdens feedbackmomenten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00