Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsprocessen7484/2848/2223/1/89
Studiegids

Bedrijfsprocessen

7484/2848/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carlos
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel behandelt de verschillende organisatieprocessen- en structuren van bedrijven en belicht daarbij de relaties die de organisatie heeft met haar verschillende stakeholders. De student leert dat goede bedrijfsvoering essentieel is om organisatieprocessen te sturen. De student wordt ook voorbereid om de goede werking van de bedrijfsprocessen waaronder het marketingproces, te meten omdat het behalen van resultaten essentieel is voor de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering vereist ook “leiderschap” en “management”. De student krijgt inzicht in de verschillen en leert de rollen en verantwoordelijkheden van leidinggevenden te herkennen. Een goed inzicht in HRM schraagt de inzichten van de student in management en ondernemerschap, waarbij ook enig inzicht in de financiële processen onontbeerlijk is. De student leert zich ook te oriënteren in de wereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid om klaar te zijn voor de wereld van morgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 8: De gegradueerde voert marketing/communicatieactiviteiten uit en draagt zo bij tot de bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.
De student beschrijft de organisatiecontext van de werkplek 
De student beschrijft het belang van break-even
De student beschrijft het belang van een budgetproces
De student beschrijft de individuele en groepsprocessen die zich kunnen voordoen in een organisatie 
De student legt de verschillende rollen en dimensies van de bedrijfscultuur uit 
De student legt de principes van leiderschap en ondernemerschap uit 
De student definieert het juiste gebruik van top-down en bottom-up communicatie
De student beschrijft de organogrammen, procedures, processen en systemen binnen de organisatie
De student legt uit hoe marketing als bestuurs- of managementproces ingezet wordt

Leerinhoud

• ondernemingsvormen en -processen
• organisatieconcepten
• human resources management
• van ondernemen naar ondernemer
• basiskennis financiële processen
• maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid
• het verschil tussen leiders en managers
• stakeholders en shareholders
Studiematerialen (lijst)

Cursus bedrijfsprocessenAanbevolen
  • Auteur: Carlos Janssens

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursus aan te kopen via Universitas.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Indien onvoldoende in eerste zittijd.