Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sales- en accountsupport32449/2848/2223/1/52
Studiegids

Sales- en accountsupport

32449/2848/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Broeck Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Sales- en accountsupport behandelt de rol en de plaats van de salesafdeling in een organisatie. De student leert hoe de samenwerking tussen de sales- en de marketingdepartement verloopt. Er wordt praktisch bekeken hoe er aan klantenmanagement en acquisitie gewerkt wordt. Ten slotte bekijken we hoe een offerte dient opgesteld te worden en behandelen we prijs-, leverings- en betalingscondities.
Het opleidingsonderdeel Sales- en accountsupport bereidt de student verder voor op een functie als sales representative of customer service medewerker.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student gaat in een gesimuleerde situatie op constructieve wijze om met de moeilijkheden en de negatieve gevoelens die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan. 
OLR 12MAR: De gegradueerde controleert data op validiteit en betrouwbaarheid, bewerkt deze tot informatie en kan deze interpreteren.
De student geeft data in het CRM-systeem in 
De student haalt data uit het CRM-systeem en zet deze gepast in
OLR 14MAR: De gegradueerde biedt ondersteuning aan commerciële medewerkers. 
De student brengt opdrachten voortkomende uit het salesplan tot een goed einde 
De student herkent de wijze waarop sales in een onderneming georganiseerd wordt 
De student duidt de rol van sales in een organisatie 
De student duidt de plaats van sales in een organisatie
De student beschrijft de samenwerking en de eventuele valkuilen tussen de marketing- en de salesafdeling
De student maakt een offerte op 
De student verduidelijkt prijs-, leverings- en betalingscondities en volgt deze op
De student onderscheidt de verschillende stappen in het online koopproces
De student omschrijft de onderdelen van een webshop
De student vergelijkt verschillende online betalingsmethodes

Leerinhoud

  • De rol en plaats van sales in een organisatie
  • De organisatie van sales
  • Het salesplan
  • Klantenmanagement en acquisitie
  • E-commerce / shopify

Studiematerialen (lijst)

Cursus sales-en accountsupportVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.
Cursus via Universitas.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)8,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00