Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Identiteit MW32451/2849/2223/1/16
Studiegids

Identiteit MW

32451/2849/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Identiteit MW
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Dobbelaere Jorn, Engels Anouk, Geerdens Robrecht, Peeters Wim, Vleugels Evelien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Identiteit MW behandelt de situering van het beroep maatschappelijk werker waarbij de definiëring, het beroepsprofiel, het mensbeeld en de grondhouding aan bod komen. De sociale kaart wordt verkend aan de hand van de 4 domeinen in het maatschappelijk werk: algemene dienstverlening en tewerkstelling, zorg en gezondheid, jeugd en gezin en justitieel werk.
Het olod Identiteit MW bereidt voor op het hanteren van belangrijke principes in het maatschappelijk werk en de kennis en praktijkvoorbeelden van de sociale kaart. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student legt de werking, functies, taken en specifieke aandachtspunten van sociale voorzieningen in het werkveld uit.
De student verklaart elementaire begrippen uit de welzijnssector.
De student beschrijft de rol van de maatschappelijk werker in het actuele zorgaanbod.
De student volgt de actualiteit in het kader van de 4 domeinen in het maatschappelijk werk.
De student benoemt en past de indeling van de welzijnszorg toe.
De student linkt organisaties uit het werkveld aan praktijksituaties.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student beschrijft de grondhouding, basistaken en basiscompetenties van de maatschappelijk werker.
De student schetst het historisch overzicht van de welzijnssector.
De student volgt de actualiteit in het kader van de 4 domeinen in het maatschappelijk werk.
De student reflecteert over de invloed van het mensbeeld op het hulpverleningsproces.
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student past de grondhouding, basistaken en basiscompetenties van de maatschappelijk werker toe op een praktijksituatie (casusbeschrijving).
De student definieert het beroep van maatschappelijk werker.
De student situeert het beroep van maatschappelijk werker ten opzichte van het sociale werk.
De student beschrijft de grondhouding, basistaken en basiscompetenties van de maatschappelijk werker.
De student schetst het historisch overzicht van de welzijnssector.
De student past de grondhouding van de maatschappelijk werker toe op een casus.
De student past de invloed van het mensbeeld van een hulpverlener toe op een casus.

Leerinhoud

 • korte historische schets welzijnssector
 • situering en definiëring sociaal werk
 • beroepsprofiel maatschappelijk werk
 • grondhouding en mensbeeld maatschappelijk werk
 • sociale kaart 
 • verkennen werkveld 4 domeinen:
  • algemene dienstverlening en tewerkstelling
  • zorg en gezondheid
  • jeugd en gezin
  • justitieel werk
 • actuele tendensen in het sociaal werk
 • praktijkvoorbeelden, gastsprekers, casussen, ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)140,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00