Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep : Basishouding van de MW'er36819/2849/2223/1/21
Studiegids

Leergroep : Basishouding van de MW'er

36819/2849/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
 • Graduaat sociaal-cultureel werk
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep : Basishouding van de MW'er
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Boukchour Jamila, El Faissouni Yassine, Gondry Sarah, Marynissen Tinne, Michielsen Maarten, Proost Stefanie, Taverniers Jessi, Vande Walle Annelies, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Leergroep 1 behandelt de basishouding van een maatschappelijk werker, reflectiemodellen, zelfkennis en de ontdekking van het werkveld.
Het olod Leergroep 1 bereidt voor op het betreden van de eerste werkplek en begeleidt in de zoektocht naar deze werkplek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: contact: Legt professioneel, respectvol en empathisch contact met de cliënt, het cliëntsysteem en andere relevante actoren.
De student onderzoekt kritisch welke werkplek bij hem/haar past.
De student handelt respectvol in contact met andere actoren.
De student toont een luisterende en actieve houding.
13: teamwork: Plant en organiseert de eigen activiteiten en werkt actief en constructief samen in multidisciplinair verband met alle relevante actoren.
De student werkt constructief samen in teamverband.
De student implementeert de administratieve afspraken.
06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student werkt specifieke teksten uit op een inhoudelijk correcte en goed gestructureerde manier.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student positioneert zichzelf als lerende in de leergroep.
De student positioneert zichzelf als lerende in de praktijkcontext (vrijwilligerswerk).
De student past de theorie van het kernkwadrant van Ofman toe op zichzelf.
De student omschrijft de gevolgen van het eigen kernkwadrant in relatie tot anderen.
De student past het aangereikte reflectiemodel toe op zijn/haar werkstukken.
De student onderzoekt kritisch welke werkplek bij hem/haar past.
De student ontwikkelt de vaardigheid om zijn (professioneel) gedrag aan te passen op basis van gekregen feedback in de leergroep.
De student benoemt zijn/haar leerpunten en kwaliteiten.
De student ontvangt op een correcte wijze feedback.
De student geeft op een correcte wijze feedback.
De student beschrijft de praktische taken binnen de organisatie.
De student gaat aan de slag met gekregen feedback.
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student integreert bepaalde aspecten van de grondhouding (professionaliteit, empathie, respect, betrokkenheid, kritische kijk etc.) in zijn handelen in de praktijkcontext (vrijwilligerswerk).
De student hanteert de grondhouding (professionaliteit, empathie, respect, betrokkenheid, kritische kijk etc.) in zijn handelen in de leergroep.

Leerinhoud

 • toepassen en trainen basishouding
 • zelfbeeld
 • reflectiemodellen
 • kernkwadrant
 • vrijwilligerswerk uitvoeren
 • werkveldontdekking
 • zoektocht naar een werkplek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)132,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen38,00 uren
Werkplekleren en/of stage20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen110,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00

Toetsing (tekst)

 • Dit opleidingsonderdeel wordt beoordeeld door permanente evaluatie. Regelmatige aanwezigheid en een actieve leerhouding zijn dus essentieel om te slagen.
 • Regels rond afwezigheden op evaluatiemomenten worden beschreven op intranet: https://student.ap.be/afwezig-op-een-examen