Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Inleiding Recht1504/2849/2223/1/74
Studiegids

Inleiding Recht

1504/2849/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Inleiding Recht
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Inleiding Recht
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wouters Leendert
Andere co-titularis(sen): Geerdens Robrecht, Gondry Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Inleiding recht bestaat uit vier delen. In het eerste deel staat de Belgische staatstructuur centraal en de link hiervan met het sociaal werk. In deel twee worden de belangrijkste rechtbanken en hoven besproken samen met een aantal grondrechten/mensenrechten die belangrijk zijn voor de sociaal werker. Deel drie handelt over de Belgische sociale zekerheid. Zowel de structuur van de sociale zekerheid als belangrijke sociale zekerheidsthema’s voor de sociaal werker komen aan bod. In deel vier tenslotte worden een aantal werkveldgerelateerde juridische onderwerpen besproken: schuldhulpverlening, beroepsgeheim, discretieplicht, vrijwilligers, …

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: brugfunctie: Neemt een brugfunctie op tussen de cliënt, het cliëntsysteem en maatschappelijke voorzieningen.
De student past de theoretische inzichten toe binnen casussen uit de praktijk.
De student omschrijft de kernbegrippen uit de behandelde werkvelgerelateerde onderwerpen.
De student kan werkveldgerelateerde onderwerpen plaatsen binnen het juridisch kader..
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student beschrijft de voornaamste onderdelen en termen uit de Belgische sociale zekerheid.
De student kent het onderscheid tussen de verschillende rechtbanken en hoven.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student verklaart en linkt de kernbegrippen uit de Belgische staatstructuur aan het sociaal werk.
De student volgt de actualiteit in het kader van de behandelde juridische inhouden.
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student licht de grondrechten/mensenrechten toe en hun relevantie voor het sociaal werk.

Leerinhoud

  • Belgische staatsstructuur (federaal niveau, gemeenschapsniveau, gewestniveau en lokaal niveau) gelinkt aan het sociaal werk
  • Belangrijkste rechtbanken en hoven
  • Grondrechten / mensenrechten relevant voor het sociaal werk
  • Sociale zekerheid: Structuur en thema’s voor de sociaal werker
  • Juridische thema’s: schuldhulpverlening, beroepsgeheim, discretieplicht, vrijwilligers, …

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00