Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Mens en samenleving32453/2849/2223/1/84
Studiegids

Mens en samenleving

32453/2849/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Mens en samenleving
 • Graduaat sociaal-cultureel werk als Mens, cultuur en samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Delpire Johan, Heylen Clara, Verschaeren Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Mens en samenleving behandelt kenmerken, oorzaken en aanpak van maatschappelijke problemen.
Het olod Mens en samenleving bereidt voor op zinvol handelen in deelsectoren van de samenleving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: brugfunctie: Neemt een brugfunctie op tussen de cliënt, het cliëntsysteem en maatschappelijke voorzieningen.
De student legt de invloed van maatschappelijke veranderingsprocessen uit op de praktijk van sociaal werk.
De student legt verbanden tussen actuele maatschappelijke problemen en organisaties binnen het sociaal werk.
12: ontwikkelingen: Volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert drempels en knelpunten in de eigen werking en/of in de samenwerking met andere actoren.
De student licht initiatieven toe voor preventie en sensibilisering van maatschappelijke problemen.
De student geeft een overzicht van beleidsmaatregelen voor de aanpak van maatschappelijke problemen.
De student legt de invloed van maatschappelijke veranderingsprocessen uit op de praktijk van sociaal werk.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student licht de actuele situatie van een maatschappelijk probleem toe (omvang, definities, kenmerken).
De student beschrijft de oorzaken van een maatschappelijk probleem rekening houdend met de verschillende niveaus van de samenleving.
De student geeft een overzicht van beleidsmaatregelen voor de aanpak van maatschappelijke problemen.

Leerinhoud

Een vijftal maatschappelijke thema's worden besproken met de empirische cyclus (beschrijven, verklaren, aanpakken) als leidraad:

 • kansarmoede
 • radicalisering
 • globalisering
 • vermarkting
 • migratie
 • jeugdcriminaliteit
 • … 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer, powerpoints, extra ondersteunende informatie zal digitaal beschikbaar worden gesteld. 
 • De cursus zal digitaal en op papier ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie bestaat uit een examen waarin gestreefd wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van casussen en vragen met het oog op praktijkrelevantie.