Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychisch welzijn en gezondheidszorg36823/2849/2223/1/60
Studiegids

Psychisch welzijn en gezondheidszorg

36823/2849/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Psychisch welzijn en gezondheidszorg
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Psychisch welzijn
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Delpire Johan, Heylen Clara, Verschaeren Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Psychisch welzijn en gezondheidszorg behandelt psychische en gezondheidsproblemen waar de maatschappelijk werker in het werkveld mee in aanraking kan komen.
Het olod Psychisch welzijn bereidt voor op effectieve ondersteuning van cliënten op vlak van lichamelijk, sociaal en emotioneel welbevinden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student analyseert eenvoudige praktijksituaties aan de hand van het cognitieve en gedragsmodel.
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student benoemt oorzaken van psychische en gezondheidsproblemen.
De student adviseert bij de aanpak van en omgang met psychische en gezondheidsproblemen.
De student legt het biopsychosociaal model uit als kader voor oorzaken van psychische en gezondheidsproblemen.
De student geeft een overzicht van voorzieningen die gericht zijn op het begeleiden van mensen met psychische en gezondheidsproblemen.
De student herkent verschillende soorten en kenmerken van psychische en gezondheidsproblemen.

Leerinhoud

• soorten, kenmerken, oorzaken en omgang met psychische en gezondheidsproblemen zoals bv. depressie, angst, trauma, verslaving, dementie, verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking
• cognitieve en gedragsveranderingstechnieken zoals ABC-, G-schema, time-out, beloningssysteem, boete, etc.
• het biopsychosociaal model als kader voor oorzaken van psychische en gezondheidsproblemen
• voorzieningen binnen de gezondheidszorg

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer, powerpoints, extra ondersteunende informatie zal digitaal beschikbaar worden gesteld.
  • De cursus zal digitaal en op papier ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie bestaat uit een examen waarin gestreefd wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van casussen en vragen met het oog op praktijkrelevantie.