Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep : Individuele gespreksvoering36820/2849/2223/1/55
Studiegids

Leergroep : Individuele gespreksvoering

36820/2849/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep : Individuele gespreksvoering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Boukchour Jamila, Boutchakate Samirah, De Leenheer Natalie, De Raedemaecker Wies, El Faissouni Yassine, Geerdens Robrecht, Polak Robin, Proost Stefanie, Ramaekers Ruth, Taverniers Jessi, Van Houtven Sarina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

  • Het OLOD Leergroep ‘Individuele gespreksvoering’ behandelt het begeleiden van cliënten als maatschappelijk werker aan de hand van verschillende gespreksmodellen.
  • Het OLOD Leergroep ‘Individuele gespreksvoering’ bereidt de studenten voor op professionele begeleiding van individuele cliënten doorheen de verschillende fasen van het hulpverleningsproces aan de hand van verschillende gespreksmodellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student maakt passend gebruik van niet-selectieve luistervaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleembepaling uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleembespreking uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleemoplossing/behandeling uit.
06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student maakt passend gebruik van verschillende gespreksvormen.
De student maakt passend gebruik van selectieve luistervaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
De student maakt passend gebruik van regulerende vaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
De student maakt passend gebruik van nuancerende vaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
De student hanteert gesprekstechnieken (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden) tijdens de oefeningen in de leergroep.
De student maakt passend gebruik van niet-selectieve luistervaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student integreert bepaalde aspecten van de grondhouding (professionaliteit, empathie, respect, betrokkenheid, kritische kijk etc.) in zijn handelen tijdens gesimuleerde hulpverleningsgesprekken in de leergroep.
De student analyseert zijn eigen professioneel functioneren als gespreksleider.
De student reflecteert over zijn professioneel functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces
De student gaat aan de slag met gekregen feedback.
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student neemt de basishouding van emancipatorisch handelen aan in een gesprek.
De student hanteert gesprekstechnieken (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden) tijdens de oefeningen in de leergroep.
De student analyseert zijn eigen professioneel functioneren als gespreksleider.

Leerinhoud

• Attitudes van emancipatorisch handelen.
• Fasen van het hulpverleningsproces (intake, probleembepaling, probleembespreking, probleemoplossing, afronding/evaluatie) aan de hand van verschillende gespreksmodellen.
• Concrete cliëntsituaties gelinkt aan diversiteit, recht, psychisch welzijn, mens en samenleving (als basis voor het inoefenen van de gespreksmodellen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)126,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00

Toetsing (tekst)

De toetsing bestaat uit simulaties van concrete cliëntsituaties in functie van analyse, reflectie en bijsturing. Zowel de uitvoering als de reflectie wordt beoordeeld.

  • Dit opleidingsonderdeel wordt beoordeeld door permanente evaluatie. Regelmatige aanwezigheid en een actieve leerhouding zijn dus essentieel om te slagen.
  • Regels rond afwezigheden op evaluatiemomenten worden beschreven op intranet: https://student.ap.be/afwezig-op-een-examen