Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Groepsdynamica5416/2849/2223/1/95
Studiegids

Groepsdynamica

5416/2849/2223/1/95
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Groepsdynamica
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Groepsdynamica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Delpire Johan, Verschaeren Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

In het OLOD Groepsdynamica leer je hoe belangrijk groepen zijn in sociaal werk, welke processen er in groepen werkzaam zijn en waar je als sociaal werker op kan letten bij groepsgericht werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

13: teamwork: Plant en organiseert de eigen activiteiten en werkt actief en constructief samen in multidisciplinair verband met alle relevante actoren.
De student herkent de verschillende rollen in een groep.
De student bespreekt verschillende soorten rolgedrag binnen een groep.
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student legt de meerwaarde van groepsgericht werken uit.
De student maakt een onderscheid tussen taakgericht en procesgericht werken in groepen.
De student bespreekt de rol van de groepsbegeleider.
10: interactieprocessen: Begeleidt interactieprocessen tussen cliënten en cliëntgroepen en draagt bij aan opleidingsacties.
De student benoemt groepsdynamische processen zoals groepscultuur, groepscohesie en sociale invloed.
De student legt de fasen van groepsontwikkeling uit.
De student legt de determinanten van groepsvorming uit.
De student benoemt de aanwezige relatiepatronen in een groep.

Leerinhoud

  • Het belang van interactie; de roos van Leary als model en instrument; het onderscheid tussen groepstaak en groepsproces; een (werk)groep begeleiden binnen sociaal werk; groepscohesie; groepsontwikkeling; groepsnormen; rolgedrag in groepen; diepteprocessen in groepen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Tijdens de lessenreeks worden PPTs en hand-outs ter beschikking gesteld op digitap. De student maakt zelf ook notities tijdens de lessen. De cursus is digitaal en op papier beschikbaar.
  • Aanbevolen handboek: De Haas, W. (2020). Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg. Een praktische handleiding op basis van de groepsdynamica. Amsterdam: Boom. Tweede herziene editie.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)66,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie bestaat uit een examen waarin gestreefd wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van casussen en vragen met het oog op praktijkrelevantie.