Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Deontologie en ethiek11867/2849/2223/1/15
Studiegids

Deontologie en ethiek

11867/2849/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Deontologie en ethiek
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Deontologie en ethiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Engels Anouk, Geerdens Robrecht, Heylen Clara, Van Laethem Danique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Deontologie en ethiek behandelt de ethische aspecten in de praktijk van het maatschappelijk werk. 
Het OLOD Deontologie en ethiek bereidt de student voor om via een ethisch "Denk-Kader" professioneel te handelen door rekening te houden met belangrijke ethische principes. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: beroepsethisch: Handelt bewust binnen een beroepsethisch en wettelijk kader.
De student lijst de belangen van de betrokken partijen op in een ethisch geladen praktijksituatie.
De student hanteert de deontologische regels van de maatschappelijk werker en belangrijke wetgeving hieromtrent in praktijkvoorbeelden.
De student benoemt de waarden die van toepassing zijn in een ethisch geladen praktijksituatie.
De student motiveert hoe een maatschappelijk werker professioneel handelt in aangegeven casussen door rekening te houden met belangrijke ethische principes en praktische consequenties.
De student herkent een ethisch dilemma uit een praktijksituatie.
De student toont inzicht in waarden en normen vanuit regelgeving en beroepsethische principes.

Leerinhoud

  • Begripsomschrijvingen: ethiek, deontologie, ethisch dilemma, ...
  • Deontologische regels en Belgische wetgeving rond vertrouwelijkheid, beroepsgeheim, doorbreken beroepsgeheim, rolintegriteit, samenwerken, loyaliteit t.o.v. uw organisatie, ...
  • Waarden in de hulpverlening
  • Verscheidene toepassingen hieromtrent in praktijksituaties: casussen, praktijkvoorbeelden, gastsprekers, ...
  • Ethisch Denk-Kader

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld

 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Stas, K., Verbruggen, A.& Vlaeminck H., (2013), Ethische knopen doorhakken in het sociaal werk, Gent: Academia Press (ISBN:9789038219530)
 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen a.d.h.v. een praktijksituatie.