Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Diversiteit32459/2849/2223/1/94
Studiegids

Diversiteit

32459/2849/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Diversiteit
 • Graduaat sociaal-cultureel werk als Diversiteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Boukchour Jamila, Delpire Johan, De Raedemaecker Wies, Lippens Luc, Marynissen Tinne, Selleslagh Iris, Van Houtven Sarina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Diversiteit behandelt een waaier van verschillen tussen mensen op meerdere domeinen (cultureel, gender, ...). 
Het OLOD bereidt voor op het kunnen herkennen, duiden en constructief omgaan met deze verschillen in het kader van het sociaal werk. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student stemt zijn begeleiding van cliënten af op hun culturele, maatschappelijke en persoonlijke identiteit.
De student beschrijft de kenmerken en ontwikkelingstaken van de verschillende levensfasen.
12: ontwikkelingen: Volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert drempels en knelpunten in de eigen werking en/of in de samenwerking met andere actoren.
De student analyseert praktijkvoorbeelden waarin aandacht is voor inclusie.
De student beschrijft de ontwikkeling van diversiteit in onze samenleving.
De student beschrijft maatschappelijke uitsluitingsmechanismen.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student evalueert zijn eigen leefwereld, eigen denken en handelen aan de hand van diversiteitskaders.
De student benoemt cliënten in hun culturele, maatschappelijke en persoonlijke identiteit.

Leerinhoud

 • diversiteit: 
  • culturele verschillen
  • gender en seksualiteit
  • maatschappelijke achtergrond
  • fysieke kenmerken
  • leeftijd
  • handicap
 • discriminatie en sociale uitsluiting 
 • inclusief werken in de hulpverlening
 • historische en actuele ontwikkelingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • De cursus wordt aangeboden via Digitap en Universitas (de cursusdienst)

 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werkplekleren en/of stage3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen en reflectieopdracht.