Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep 3 (4ECTS)36878/2849/2223/1/87
Studiegids

Leergroep 3 (4ECTS)

36878/2849/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep 3 (4ECTS)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Boutchakate Samirah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Leergroep : Systeemgericht werken OF eerder ingeschreven voor Leergroep : Systeemgericht werken.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 112,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Leergroep 3 behandelt het begeleiden van cliënten als maatschappelijk werker aan de hand van verschillende gespreksmodellen.
Het OLOD Leergroep 3 bereidt de studenten voor op professionele begeleiding van individuele cliënten doorheen de verschillende fasen van het hulpverleningsproces aan de hand van verschillende gespreksmodellen.

  

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleembepaling uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleembespreking uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleemoplossing/behandeling uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een afronding en evaluatie van het hulpverleningsproces uit.
De student analyseert zijn professioneel functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces.
06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student maakt passend gebruik van verschillende gespreksvormen.
De student hanteert gesprekstechnieken (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden) tijdens de oefeningen in de leergroep.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student reflecteert over zijn professioneel functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces
De student beschrijft een complexe cliëntsituatie met aandacht voor diversiteit, recht, psychisch welzijn en maatschappelijke context.
De student analyseert zijn professioneel functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces.
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student neemt de basishouding van emancipatorisch handelen aan in een gesprek.
De student hanteert gesprekstechnieken (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden) tijdens de oefeningen in de leergroep.

Leerinhoud

• Attitudes van emancipatorisch handelen.

• Fasen van het hulpverleningsproces (probleembepaling, probleembespreking, probleemoplossing, afronding/evaluatie) aan de hand van verschillende gespreksmodellen.

• Concrete cliëntsituaties gelinkt aan diversiteit, recht, psychisch welzijn, mens en samenleving (als basis voor het inoefenen van de gespreksmodellen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00

Toetsing (tekst)

De toetsing bestaat uit simulaties van concrete cliëntsituaties in functie van analyse, reflectie en bijsturing. Zowel de uitvoering als de reflectie wordt beoordeeld. Dit opleidingsonderdeel wordt beoordeeld door permanente evaluatie.

  • Regelmatige aanwezigheid en een actieve leerhouding zijn dus essentieel om te slagen.
  • Regels rond afwezigheden op evaluatiemomenten worden beschreven op intranet: https://student.ap.be/afwezig-op-een-examen