Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Organisatieleer 32462/2849/2223/1/02
Studiegids

Organisatieleer 

32462/2849/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Organisatieleer 
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Organisatieleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Delpire Johan, Verschaeren Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

In het OLOD organisatieleer kijken we vanuit sociaal standpunt naar organisaties. Wat betekent doelen stellen, organiseren en realiseren? Waarom zijn strategie, structuur, cultuur, personeel, managementstijl en systeem belangrijke begrippen bij het organisatieproces?   

Het OLOD Organisatieleer bereidt voor op bewust werken in de sociale sector.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

12: ontwikkelingen: Volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert drempels en knelpunten in de eigen werking en/of in de samenwerking met andere actoren.
De student bespreekt de belangrijkste hedendaagse organisatietendensen.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student vergelijkt de missie en de visie van socio-culturele organisaties
De student reflecteert over de betekenis van het begrip flexibiliteit in het werkveld.
De student bespreekt de belangrijkste hedendaagse organisatievormen.
De student bespreekt de belangrijkste hedendaagse organisatietendensen.
De student bespreekt de belangrijkste hedendaagse theorieën over organisatiecultuur.
De student bespreekt de belangrijkste hedendaagse managementstijlen.
De student reflecteert vanuit sociaal perspectief over de oorzaken van fenomenen zoals burn-out in organisaties.

Leerinhoud

  • In het OLOD Organisatieleer komen deze thema’s aan bod: de drie centrale organisatieprocessen, nl.  doelen stellen, organiseren en realiseren; de noodzaak van strategie, structuur, cultuur, personeelsbeleid, leiderschap en systemen bij het organisatieproces; situationeel organiseren; de evolutie van bureaucratie naar wendbare organisaties; teams in organisaties; werkbaar werk en burn-out.  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer, powerpoints, extra ondersteunende informatie zal digitaal beschikbaar worden gesteld.
  • De cursus zal digitaal en op papier ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie bestaat uit een examen waarin gestreefd wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van casussen en vragen met het oog op praktijkrelevantie.