Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Sociale economie 32463/2849/2223/1/36
Studiegids

Sociale economie 

32463/2849/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Sociale economie 
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Taverniers Jessi, Vleugels Evelien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Sociale economie behandelt de voornaamste sociaal- economische structuren die onze maatschappij vormgeven, en die een impact hebben op het leven van cliënten en op de functie van een maatschappelijk werker.
Het OLOD Sociale economie geeft de student inzicht in de problemen van cliënten zodat aangepaste begeleiding kan worden voorzien en cliënten kan doorverwijzen naar maatschappelijke instituties zoals de arbeidsmarkt, de sociale economie en de sociaal- economische belangengroepen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: brugfunctie: Neemt een brugfunctie op tussen de cliënt, het cliëntsysteem en maatschappelijke voorzieningen.
De student benoemt en verklaart verschillende vormen van sociale economie en legt uit wat de kenmerken ervan zijn.
09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student past de mechanismen van marktwerking toe op concrete voorbeelden.
De student benoemt aandachtspunten in het begeleiden van werklozen.
12: ontwikkelingen: Volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert drempels en knelpunten in de eigen werking en/of in de samenwerking met andere actoren.
De student interpreteert de berichtgeving over actuele sociaal-economische en politiek-economische problemen vanuit het inzicht in de economische paradigma’s.
De student situeert de vermarkting van het sociaal werk als maatschappelijke tendens.
De student benoemt en illustreert de basiscomponenten en de werking van het economisch systeem.
De student gebruikt de arbeidswetgeving om casussen te beantwoorden.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student benoemt en illustreert de basiscomponenten en de werking van het economisch systeem.
De student legt de basisbegrippen uit het arbeidsrecht uit.
De student gebruikt de arbeidswetgeving om casussen te beantwoorden.
De student past de mechanismen van marktwerking toe op concrete voorbeelden.
De student heeft notie van begrippen zoals vakbonden/verbonden, bedrijfsorganisaties en cao's.

Leerinhoud

  • economische basisbegrippen: marktwerking, overheid, ...
  • sociaal-economische belangengroepen en sociaal overleg
  • sociale economie
  • vermarkting van het sociaal werk
  • arbeidsrecht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.
  • Wetteksten van arbeidswetgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00