Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Biologische aspecten34241/2850/2223/1/50
Studiegids

Biologische aspecten

34241/2850/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Biologische aspecten
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Biologische aspecten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Ceulemans Stephanie, Kustermans Stijn, Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Biologische aspecten' behandelt het inzicht in biologische processen. Zowel het normale functioneren als ziekten, waarmee je als hulpverlener te maken krijgt, komen aan bod. Het olod 'Biologische aspecten' bereidt voor op het bieden van een goede hulpverlening aan (chronisch) zieke cliënten, dit door middel van basiskennis over pathologie, anatomie en fysiologie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student beschrijft hoe de werking van de hersenen effect heeft op gedrag en psychische processen
De student herkent, beschrijft en verklaart praktijkgerelateerde aandoeningen door te verwijzen naar de werking van de hormonen
De student legt verbanden tussen de basale principes van erfelijkheidsleer en de overerving van kenmerken van de mens
De student herkent, beschrijft en verklaart praktijkgerelateerde aandoeningen door te verwijzen naar de werking van de zintuigen
De student herkent, beschrijft en verklaart praktijkgerelateerde aandoeningen door te verwijzen naar de werking van het zenuwstelsel
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student herkent levensbedreigende situaties en grijpt in conform de voorgeschreven procedure.
De student voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit.

Leerinhoud

 • werking en aandoeningen van:
 • de hersenen
 • het zenuwstelsel
 • het endocrien stelsel
 • de zintuigen
 • erfelijkheidsleer
 • basic life support in levensbedreigende situaties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.