Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Communicatieve vaardigheden2368/2850/2223/1/52
Studiegids

Communicatieve vaardigheden

2368/2850/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Communicatieve vaardigheden
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Communicatieve vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, De Wachter Bessie, Gochet Leen, Luyckx Laura, Nauwelaers Yen, Rogge Eveline, Wieërs Lena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Communicatieve vaardigheden' behandelt het professioneel communiceren door middel van communicatieve basisvaardigheden aan te leren met behulp van communicatietheorieën en gesprekstechnieken.
Het olod 'Communicatieve vaardigheden' bereidt voor op het professioneel communiceren als zorgverlener ten opzichte van de zorgvragen, collega's en andere actoren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student neemt in een simulatie de basishouding (luisteren, empathie, respect en acceptatie) aan
06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student past de communicatietheorieën toe in een casus
De student past in een simulatie de gespreksmodellen doelgericht toe. 
De student bespreekt de gespreksmodellen aan de hand van een casus.
De student bespreekt de gesprekstechnieken en het effect van deze technieken
De student bespreekt de verschillende niveaus in een boodschap en de invloed hiervan op interactie.
De student past het communicatieproces toe op een casus.
De student past in een simulatie de gesprekstechnieken doelgericht toe.
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student herkent factoren die een invloed hebben bij het ontvangen van feedback
De student evalueert de gespreksvaardigheden (gesprekstechnieken en basishouding).
De student geeft verbindende feedback.

Leerinhoud

- COMMUNICATIETHEORIEËN:

- circulair model van communicatie

- axioma’s van Watzlawick

- FEEDBACK: geven en ontvangen

- GESPREKSVAARDIGHEDEN:

- basishouding van de hulpverlener
- vragen stellen
- samenvatten
- empathisch luisteren en reageren

- GESPREKSMODELLEN:

- diagnostisch en coachingsmodel gespreksvoering
- slechtnieuwsgesprek
- verbindende communicatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)20,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)130,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)14,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)20,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Individuele opdracht (schriftelijk examen)
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Presentatie (groepsopdracht) (20 punten) + gedragsobservatie (individuele opdracht/feedback) (10 punten)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Mondelinge casus (35 punten) + mondelinge reflectieopdracht (5 punten)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Individuele opdracht (schriftelijk examen)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Individuele presentatie (20 punten) en individuele gedragsobservatie (10 punten)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Mondelinge casus (35 punten) + mondelinge reflectieopdracht (5 punten)
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Individuele opdracht (schriftelijk examen)
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Presentatie (groepsopdracht) (20 punten) + gedragsobservatie (individuele opdracht/feedback) (10 punten)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Mondelinge casus (35 punten) + mondelinge reflectieopdracht (5 punten)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Individuele opdracht (schriftelijk examen)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Individuele presentatie (20 punten) en individuele gedragsobservatie (10 punten)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Mondelinge casus (35 punten) + mondelinge reflectieopdracht (5 punten)

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.


Het simulatiegesprek kan opgenomen worden. Deze opname wordt enkel gebruikt in functie van de evaluatie.