Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Kinderen en jongeren34244/2850/2223/1/55
Studiegids

Kinderen en jongeren

34244/2850/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Kinderen en jongeren
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Kinderen en jongeren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Ceuster Hanne, Gochet Leen, Verschueren Fientje
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Kinderen en jongeren' behandelt de leefwereld van kinderen en jongeren met gedrags- en/of psychosociale problemen.
Het olod 'Kinderen en jongeren' bereidt voor op het werken met kinderen en jongeren met gedrags- en/of psychosociale problemen en de mogelijke uitdagingen die daarbij komen kijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student beschrijft gedrag horend bij de basiskenmerken en de kernproblematieken van verontrustende situaties (VOS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit plegen (jeugddelict) en illustreert met praktische voorbeelden.
De student legt de integrale jeugdhulp en het begrippenkader ervan uit en illustreert met praktische voorbeelden
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student beschrijft de verschillende diensten en voorzieningen binnen de integrale jeugdhulp
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student motiveert voor een probleemsituatie binnen de jeugdhulp een passende strategie gebaseerd op methodische denkkaders en verduidelijkt met voorbeelden.

Leerinhoud

• begrippenkader integrale jeugdhulp
• kinderrechtenverdrag
• aanbod integrale jeugdhulp
• hechtingsstoornissen
• multiprobleemgezinnen
• verontrustende opvoedingssituatie
• jeugddelict
• leerstoornissen
• niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
• KOPP-kind
• passende strategieën gebaseerd op methodische denkkaders
• bijzondere jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdrechtbank, voogdij
• decreet integrale jeugdhulp, decreet rechtspositie minderjarige

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.