Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Volwassenen en ouderen1997/2850/2223/1/48
Studiegids

Volwassenen en ouderen

1997/2850/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Volwassenen en ouderen
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Volwassenen en ouderen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vermeulen Guido, Wouters Eve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Volwassenen en ouderen' behandelt de leefwereld van volwassenen en ouderen en de mogelijk problemen die daarbij komen kijken.
Het olod 'Volwassenen en ouderen' bereidt voor op het werken met volwassenen en ouderen en de mogelijke uitdagingen die daarbij komen kijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student analyseert het functioneren van volwassenen en ouderen a.d.h.v. domeinen van kwaliteit van bestaan.
De student bespreekt de oorzaken, symptomen en gevolgen van volgende problematieken in de volwassenheid: dementie, niet-aangeboren hersenletsels, arbeidsbeperking en intrafamiliaal geweld
De student illustreert de theoretische inzichten i.v.m. de besproken doelgroepen met praktische voorbeelden.
De student beschrijft de invloed van ouderdom op de verschillende ontwikkelingsgebieden (cognitief, psychosociaal, lichamelijk, emotioneel)
De student bespreekt de ondersteuningsnoden en – mogelijkheden van jong volwassenen met een ondersteuningsnoodouderen,ouderen, mensen met dementie, met een NAH, met een arbeidsbeperking, die leven in situatie van intrafamiliaal geweld
04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student beargumenteert zijn/haar eigen visie over de omgang met cliënten uit de besproken doelgroepen.
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student beschrijft de verschillende diensten en voorzieningen relevant voor de besproken doelgroepen.

Leerinhoud

 • kwaliteit van bestaan volgens Shalock
 • ouderen
 • dementie
 • niet-aangeboren hersenletsels
 • sociale economie
 • intrafamiliaal geweld
 • jong volwassenen met een ondersteuningsnood
 • begeleidingsmethoden gebaseerd op methodisch denkkaders relevant voor de besproken doelgroepen
 • diensten en voorzieningen relevant voor de besproken doelgroepen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Syllabus
 • begeleidende PPT presentaties
 • Het studiemateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00