Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Observeren en rapporteren31652/2850/2223/1/03
Studiegids

Observeren en rapporteren

31652/2850/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Observeren en rapporteren
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Observeren en rapporteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, Gochet Leen, Vandenbussche Jan, Wynants Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Observeren en rapporteren' behandelt het observeren, interpreteren en rapporteren van het gedrag en de interacties van en tussen personen.
Het olod 'Observeren en rapporteren' bereidt voor op het correct observeren, interpreteren en rapporteren in een dagelijkse context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student geeft geobserveerde feiten objectief en overzichtelijk weer.
De student werkt een geschikt observatiesysteem uit op maat van de geformuleerde observatievragen.
De student wint relevante cliëntinformatie in om tot gerichte observatiedoelstellingen te komen.
De student stelt een observatieplan op op basis van cliëntgerichte vragen.
06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student hanteert een correct taalgebruik in rapportering afgestemd op zijn doelpubliek.
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student maakt in een verslag duidelijk wat eigen hypothesen en interpretaties zijn.
De student herkent en benoemt fouten in observaties.

Leerinhoud

 • observeren, waarnemen
 • observatiesystemen
 • betrouwbaarheid en validiteit van de observatie
 • registreren
 • interpreteren
 • taalgebruik afstemmen op het doelpubliek
 • van probleem naar onderzoeksvraag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00