Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Omgaan met informatie31654/2850/2223/1/71
Studiegids

Omgaan met informatie

31654/2850/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Omgaan met informatie
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Omgaan met informatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Wachter Bessie, Geerts Simon, Janssen Katrien, Kustermans Stijn, Vandenbussche Jan, Wynants Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Omgaan met informatie' behandelt het verzamelen en verwerken van informatie relevant voor het agogisch werkveld en het verkrijgen van een mediawijze houding.
Het olod 'Omgaan met informatie' bereidt voor op het toepassen van informatievaardigheden en het verwerven van een mediawijze houding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliƫnt, het cliƫntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student hanteert een helder en correct schriftelijk en mondeling taalgebruik.
De student verwerkt op een objectieve wijze de informatie.
De student verzamelt uit betrouwbare bronnen relevante informatie voor een professioneel tekst
De student werkt een professionele tekst uit op een gestructureerde manier.
De student stelt een formele e-mail op.
De student formuleert op basis van argumenten een eigen onderbouwde mening.
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student reflecteert over zijn mediawijze houding.
De student formuleert actiepunten om zijn professionele schriftelijke taalvaardigheid bij te sturen op basis van een zelfanalyse.

Leerinhoud

Omgaan met informatie (Inhoud)
• Het uitschrijven van een gestructureerde en samenhangende tekst
• Betrouwbare bronnen verzamelen, beoordelen en verwerken
• Correct en precies taalgebruik
• Correct verwijzen naar gebruikte bronnen
• Een tekst schrijven op basis van argumenten
• Mediawijsheid
• Opstellen van een professionele e-mail

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • PowerPointpresentaties
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht80,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht80,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.