Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Orthopedagogiek34243/2850/2223/1/21
Studiegids

Orthopedagogiek

34243/2850/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Orthopedagogiek
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Orthopedagogiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Jacobs Inge, Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Orthopedagogiek' behandelt de kennismaking met het vakgebied orthopedagogie(k) door middel van een historisch overzicht, actuele tendensen, hulpverleningsmodellen, specifieke terminologie...
Het olod 'Orthopedagogiek' bereidt voor op het hanteren van orthopedagogische modellen als toekomstig opvoeder-begeleider.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student legt de basisterminologie van (ortho)(ped)agogie(k) uit.
De student formuleert een basisaanpak in een (ortho)(ped)agogische (probleem)situatie op basis van een orthopedagogisch methodiekmodel.
04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student licht de kenmerken van de orthopedagogische relatie toe.
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student gebruikt een orthopedagogisch methodiekmodel om de hulpvraag te beschrijven.
De student legt de basisbegrippen van enkele courant voorkomende orthopedagogische denkkaders en methodieken uit
De student gebruikt een orthopedagogisch methodiekmodel om informatie te analyseren.
11: Suggesties: De gegradueerde doet op basis van praktijkervaring en ontwikkelingen in de samenleving suggesties ter verbetering van de (ortho)(ped)agogische werking.
De student legt de evoluties binnen de orthopedagogiek in eigen woorden uit.

Leerinhoud

  • Evoluties binnen de orthopedagogiek
  • Basisterminologie
  • Orthopedagogische methodiekmodellen
  • Kenmerken van de orthopedagogische relatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het studiemateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld. 
  • De syllabus kan besteld worden bij Universitas. 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.