Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Methodisch begeleiden en organiseren van activiteiten34245/2850/2223/1/89
Studiegids

Methodisch begeleiden en organiseren van activiteiten

34245/2850/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Methodisch begeleiden en organiseren van activiteiten
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Methodisch begeleiden en organiseren van activiteiten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bachot Anja, De Wachter Bessie, Engels Anouk, Vermeulen Guido
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Methodisch begeleiden en organiseren van activiteiten' behandelt het aanbieden, uitwerken en (methodisch) begeleiden van een dagbesteding of andere activiteit aan een cliënt of groep cliënten uit een welomlijnde praktijksituatie.
Het olod 'Methodisch begeleiden en organiseren van activiteiten' bereidt voor op de methodische begeleiding van een dagbesteding of andere activiteit aan ... in de praktijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student reflecteert over het eigen proces bij het plannen, organiseren en begeleiden van een activiteit in een welomlijnde praktijksituatie
De student evalueert een activiteit in een welomlijnde praktijksituatie rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen, de groep en/of de omstandigheden
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student formuleert concrete doelstellingen bij een activiteit (voor eigen klasgroep)
De student begeleidt de uitgewerkte activiteit, rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen, de groep en/of de omstandigheden in een welomlijnde praktijksituatie
De student werkt een activiteit (narratief/spel/expressie..) uit, rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen, de groep en de omstandigheden in een welomlijnde praktijksituatie
De student werkt een grondige analyse van de beginsituatie uit in een welomlijnde praktijksituatie
De student selecteert materialen, media en ideeën op maat van de doelgroep bij het uitvoeren van een activiteit en/of het aanbieden van een narratief in een welomlijnde praktijksituatie

Leerinhoud

 • methodisch handelen
 • doelgericht handelen
 • creatief vormgeven van een activiteit
 • opzetten van activiteit:
  • beginsituatie analyseren
  • doelstellingen formuleren
  • planning uitwerken
  • uitvoeren
  • evalueren
  • bijsturen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Onderzoeksopdracht (werkstuk + verslag) + presentatie
Groepsopdracht: het maken van een narratief (werkstuk) met samenvattend verslag + presentatie
AcademiejaarOnderzoeksopdracht40,00Onderzoeksopdracht : vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken: verslag + reflectie:
deel 1: groepsopdracht waarbij je een activiteit voorbereidt a.d.h.v. de activiteitenfiche (verslag) en uitvoert in de klas
deel 2: individuele reflectie op de groepsopdracht
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Onderzoeksopdracht (gedragsobservatie + verslag)
- individuele opdracht waarbij je een activiteit voorbereidt a.d.h.v. de activiteitenfiche (verslag) en uitvoert op de eigen werkplek of zelf gekozen doelgroep (gedragsobservatie)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Onderzoeksopdracht (werkstuk + verslag) + presentatie (ingesproken PowerPoint)
Individuele opdracht: het maken van een narratief (werkstuk) met samenvattend verslag + presentatie (ingesproken PowerPoint)
AcademiejaarOnderzoeksopdracht40,00Onderzoeksopdracht : vaardigheidstoets: verslag + reflectie:
deel 1: individuele opdracht waarbij je een activiteit voorbereidt a.d.h.v. de activiteitenfiche (verslag) en uitvoert in een praktijksituatie (bij een doelgroep die verschilt van de doelgroep uit opdracht 2 indien je die ook moet hernemen).
deel 2: individuele reflectie op de uitgevoerde activiteit
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Onderzoeksopdracht (gedragsobservatie + verslag)
- individuele opdracht waarbij je een activiteit voorbereidt a.d.h.v. de activiteitenfiche (verslag) en uitvoert op de eigen werkplek of zelf gekozen doelgroep (gedragsobservatie). De doelgroep verschilt van de doelgroep uit opdracht 1 indien je die ook moet hernemen.
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht40,00Onderzoeksopdracht : vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken + verslag + reflectie:
deel 1: groepsopdracht waarbij je een activiteit voorbereidt a.d.h.v. de activiteitenfiche (verslag) en uitvoert in de klas
deel 2: individuele reflectie op de groepsopdracht
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Onderzoeksopdracht (gedragsobservatie + verslag)
- individuele opdracht waarbij je een activiteit voorbereidt a.d.h.v. de activiteitenfiche (verslag) en uitvoert op de eigen werkplek of zelf gekozen doelgroep (gedragsobservatie)
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Onderzoeksopdracht (werkstuk + verslag) + presentatie
Groepsopdracht: het maken van een narratief (werkstuk) met samenvattend verslag + presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht40,00Onderzoeksopdracht : vaardigheidstoets: verslag + reflectie:
deel 1: individuele opdracht waarbij je een activiteit voorbereidt a.d.h.v. de activiteitenfiche (verslag) en uitvoert in een praktijksituatie (bij een doelgroep die verschilt van de doelgroep uit opdracht 2 indien je die ook moet hernemen).
deel 2: individuele reflectie op de uitgevoerde activiteit
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Onderzoeksopdracht (gedragsobservatie + verslag)
- individuele opdracht waarbij je een activiteit voorbereidt a.d.h.v. de activiteitenfiche (verslag) en uitvoert op de eigen werkplek of zelf gekozen doelgroep (gedragsobservatie). De doelgroep verschilt van de doelgroep uit opdracht 1 indien je die ook moet hernemen.
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Onderzoeksopdracht (werkstuk + verslag) + presentatie (ingesproken PowerPoint)
Individuele opdracht: het maken van een narratief (werkstuk) met samenvattend verslag + presentatie (ingesproken PowerPoint)

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.