Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Orthopedagogische thema's34246/2850/2223/1/26
Studiegids

Orthopedagogische thema's

34246/2850/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Orthopedagogische thema's
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Orthopedagogische thema's
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, Janssen Katrien, Vandenbussche Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Orthopedagogische thema's' behandelt verschillende hulpverleningsmodellen of methodieken uit de orthopedagogische sector.
Het olod 'Orthopedagogische thema's' bereidt voor op het professioneel omgaan met algemene en specifieke opvoedingsthema's door middel van theoretische achtergronden en referentiekaders. Het olod leert studenten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het (opstellen van) het ondersteuningsplan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student onderbouwt keuzes voor bepaalde methodieken op maat van de cliënt
De student past orthopedagogische methodieken toe
De student gebruikt bij een bepaalde methodiek de correcte terminologie.
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student formuleert op basis van de doelen binnen een ondersteuningsplan passende acties
De student formuleert passende doelen binnen een ondersteuningsplan
De student beschrijft hoe hij bijdraagt aan het evalueren van een ondersteuningsplan
De student formuleert op basis van beeldvorming een ondersteuningsvraag van een cliënt

Leerinhoud

Het olod 'Orthopedagogische thema's' behandelt verschillende hulpverleningsmodellen of methodieken uit de orthopedagogische sector, o.a.:
• Oplossingsgericht werken
• Positieve psychologie
• Nieuwe autoriteit
• Methodieken gericht op non-verbale communicatie
Planmatig ondersteunend handelen
Effecten van planmatig handelen
Ondersteuningsplan
Beeldvorming en perspectief
Doelen formuleren
Acties formuleren
Rapportage en evaluatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor dit olod is er een syllabus beschikbaar.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00