Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychologische thema’s31658/2850/2223/1/13
Studiegids

Psychologische thema’s

31658/2850/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Psychologische thema’s
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Psychologische thema’s
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Engels Anouk, Vandenbussche Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Psychologische thema's' behandelt het verwerven van inzicht in psychologische factoren die invloed uitoefenen op het menselijk gedrag en de mentale processen.
Het olod 'Psychologische thema's' bereidt voor op het aangepast omgaan met mensen die omwille van psychologische factoren bepaald gedrag vertonen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student legt uit hoe men kan inspelen op de begeleiding van een cliënt vanuit een psychologische invalshoek.
De student onderscheidt verschillende aspecten van het motivationeel functioneren die het menselijk gedrag beïnvloeden
De student onderscheidt verschillende aspecten van het emotioneel functioneren die het menselijk gedrag beïnvloeden
De student onderscheidt verschillende aspecten van het cognitief functioneren die het menselijk gedrag beïnvloeden
De student onderscheidt verschillende aspecten van leerprocessen die het menselijk gedrag beïnvloeden
De student onderscheidt verschillende aspecten van waarneming die het menselijk gedrag beïnvloeden.
De student onderscheidt verschillende aspecten van zelfbeeld die het menselijk gedrag beïnvloeden.
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student relateert psychologische aspecten aan het eigen professioneel functioneren

Leerinhoud

 • waarneming
 • zelfbeeld
 • geheugen
 • intelligentie
 • leerprocessen
 • emotie
 • motivatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks10,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks10,00

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.