Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychopathologie24013/2850/2223/1/43
Studiegids

Psychopathologie

24013/2850/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Psychopathologie
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Psychopathologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Engels Anouk, Vandenbussche Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Psychopathologie' behandelt verschillende psychiatrische problematieken.
Het olod 'Psychopathologie' bereidt voor op het omgaan met en begeleiden van cliënten met psychi(atri)sche problemen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student bespreekt de gevolgen van de psychische problematiek voor de zorgvrager zelf en voor zijn/haar omgeving.
De student geeft een overzicht van biologische, psychologische en sociale factoren die het ontstaan en voortbestaan van psychische stoornissen beïnvloeden
De student beschrijft de basissymptomen horend bij de kernproblematiek van psychische stoornissen
De student herkent de basissymptomen horend bij verschillende psychische stoornissen in casussen 
06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student communiceert genuanceerd over en met mensen met een psychische stoornis a.d.h.v. de basisinzichten uit de psychopathologie
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student formuleert voorstellen voor gerichte doorverwijzing binnen de geestelijke gezondheidszorg van mensen met een psychische problematiek
De student formuleert aandachtspunten voor de begeleiding van mensen met een specifieke psychische stoornis

Leerinhoud

Inleiding psychopathologie, DSM 5 classificatiesysteem, sociale kaart GGZ, herstelgericht werken en een aantal veel voorkomende psychische stoornissen zoals depressie, psychosegevoeligheid, verslaving, ASS, angststoornissen, borderline e.d.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus Psychopathologie

Online documentaires, film, studiemateriaal ( steeds gratis beschikbaar)

Powerpointpresentaties

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00