Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Systemisch denken en handelen31660/2850/2223/1/81
Studiegids

Systemisch denken en handelen

31660/2850/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Systemisch denken en handelen
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Systemisch denken en handelen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Tiggelen Marianne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Systemisch denken en handelen' behandelt verschillende benaderingen van het systemisch denken in de omgang met een cliënt/cliëntsysteem.
Het olod 'Systemisch denken en handelen' bereidt voor op het afstemmen van het orthopedagogisch handelen van een cliënt en zijn context en het  begeleiden van gezinnen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student stelt op basis van een casus circulaire vragen
De student geeft een aanvulling op een (gezins)ondersteuningsplan via de stappen van het methodisch handelen (probleemverkenning/analyse, doelen, plan van aanpak/acties, uitvoering, evaluatie)
De student verduidelijkt het begeleidingsproces vanuit het circulair denken
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student verduidelijkt het begeleidingsproces vanuit het circulair denken
De student beschrijft systemische factoren in een (gezins)begeleidingsproces volgens de relationeel ethische dimensie van het contextueel denken.
De student licht de structurele systemische visie (Minuchin) toe aan de hand van een casus.
De student licht het gezinsontwikkelingsperspectief toe aan de hand van een casus.
De student licht de contextuele systeemtheoretische visie (Nagy) toe aan de hand van een casus.

Leerinhoud

· begrip context, systeem en systeempentagram
· algemene systeemleer en kenmerken; homeostase, circulaire processen,…
· communicatieve systemische benadering met accent op circulaire vraagstelling in/met een systeem (verbindende vraagstelling, vraagverduidelijking)
· begrippen uit de structurele systemische benadering: dans van een systeem, subsystemen, grenzen in een systeem, gezinsposities, structuur,
  hiërarchie, symptoomgedrag, gezinsontwikkelingsfasen.
· intergenerationele benadering van systeemdenken (Nagy) m.n balans van geven en ontvangen, gepaste zorg, loyaliteiten, destructieve parentificatie,
  destructief en constructief recht, legaat- delegaat, roulerende rekening, genogram, contextuele vraagstelling, meerzijdige partijdigheid,

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het leermateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld via een syllabus, verscheidene PowerPoints per les en bijlagen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.