Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werken in en met groepen31662/2850/2223/1/52
Studiegids

Werken in en met groepen

31662/2850/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Werken in en met groepen
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Werken in en met groepen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Rijdt Chris, Nauwelaers Yen, Rogge Eveline, Wieërs Lena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Werken in en met groepen' behandelt (groeps)dynamische processen in het werken in en met groepen.
Het olod 'Werken in en met groepen' bereidt voor op het aanpassen van je professioneel handelen op basis van verworven inzichten in (groeps)dynamische processen in het werken in en met groepen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student demonstreert in een oefensituatie professioneel gedrag dat steunt op groepsdynamische principes
De student legt uit hoe je als orthopedagogisch begeleider de groep op een verantwoorde wijze kan beïnvloeden
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student reflecteert over het eigen functioneren als begeleider in en van een groep
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student herkent factoren die een invloed hebben op communicatie in een groep
De student herkent de verschillende fasen in groepsontwikkeling
De student herkent factoren die een rol spelen bij groepscohesie
De student herkent verschillende leiderschapsvormen
De student herkent disfunctioneel gedrag in een groep
De student herkent de invloed van groepsnormen op gedrag
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student levert een bijdrage aan het formuleren en het evalueren van de doelen, de methode en de middelen die inspelen op de vragen en de noden van de cliënt/het netwerk van de cliënt.

Leerinhoud

 • groepsprocessen
 • groepsontwikkeling
 • groepspatronen, rollen
 • groepscohesie
 • communicatie in een groep
 • vormen van leiderschap
 • reflecteren over het eigen functioneren
 • begeleidingsmethoden
 • de roos van Leary
 • Omgaan met agressie
 • Persoonsgebonden veiligheidstechnieken (PVT)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)5,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)11,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)6,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Overdracht van het cijfer behaald in de eerste examenperiode voor het onderdeel 'reflectieopdracht'  naar de 2de examenperiode gebeurt indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen. De andere deelcijfers kunnen niet overgedragen worden naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel.