Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werken met netwerken31664/2850/2223/1/23
Studiegids

Werken met netwerken

31664/2850/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Werken met netwerken
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Werken met netwerken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Ceuster Hanne, Van Tiggelen Marianne, Vermeulen Guido
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Werken met netwerken' behandelt de methodieken die nodig zijn om een netwerk van een cliënt in kaart te brengen en te versterken.
Het olod 'Werken met netwerken' bereidt voor op het in kaart brengen en versterken van het netwerk van een cliënt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08: Netwerken: De gegradueerde ondersteunt de cliënt bij het versterken en creëren van netwerken die voor de cliënt belangrijk zijn.
De student beschrijft hoe een actuele netwerkmethodiek toe te passen bij een bepaalde doelgroep of cliënt 
De student illustreert het proces waarbij die met een cliënt/doelgroep netwerkversterkend aan de slag gaat.  
De student reflecteert over de meerwaarde van werken met netwerken 
De student creëert een netwerkversterkende activiteit voor een cliënt/doelgroep in een bepaalde situatie rekening houdend met verschillende factoren (cultuur, ervaring, motivatie, veiligheid,...)
De student brengt het sociaal netwerk van een cliënt/het cliëntsysteem in kaart
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student reflecteert over het hanteren van de emancipatorische basishoudingsaspecten tijdens een netwerkversterkende actie 

Leerinhoud

Sociale netwerken en Sociale netwerkmethodiek (met o.a. ecogram opstellen)
Netwerk-ondersteunende basishouding gekoppeld aan Bruggenbouwer (nieuwe rol opvoeder-begeleider)
Netwerkversteviging, netwerkuitbreiding
Community building en community-care
Mantelzorg en werken met vrijwilligers· Diverse netwerkmethodieken (netwerktafels, eigenkrachtconferenties, family finding, buddywerking, lotgenotengroep, mantelzorg, Signs of Safety) gekoppeld aan noden van doelgroep

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Syllabus 'Werken met Netwerken 2022-23'
Powerpoints
Extra bijlagen
Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen kan NIET overgedragen worden naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.