Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Webtechnologie32144/2853/2223/1/26
Studiegids

Webtechnologie

32144/2853/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat Internet of Things als Webtechnologie
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer als Webtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Maes Sven
Andere co-titularis(sen): Inghelbrecht Denis, Lettany Barbara, Van Camp Vincent
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webtechnologie behandelt het creëren van interactieve en grafische websites met behulp van HTML, CSS en JavaScript.
Het olod Webtechnologie bereidt voor op het creëren van een volledige dynamische website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student creëert een interactieve en grafische website.
10: Documenteren: Documenteert de zelf ontwikkelde applicaties op een adequate en overzichtelijke manier gebruikmakend van een kennisdatabank en volgens de afspraken binnen het bedrijf. Geeft kwalitatieve input voor de gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen.
De student documenteert de constructie van zijn/haar website op heldere wijze.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student gebruikt HTML, CSS en JavaScript om een wireframe/mock-up om te zetten in een website.
De student verklaart de werking van clientside scripts.
De student ontwikkelt clientside scripts.
De student realiseert een website in HTML, CSS en JavaScript op basis van een gegeven ontwerp.
De student maakt HTML UI's op basis van wireframes/mock-ups.
De student maakt gebruik van bibliotheken.
De student host/structureert websites op een webserver.
De student gebruikt de juiste bestandsformaten voor beeld, video en audio voor gebruik op het web. 
De student hanteert een correcte syntax en semantiek bij de structurele opbouw in HTML, CSS, JavaScript. 
De student past HTML toe voor de constructie van een webpagina en hedendaagse webfunctionaliteiten.
De student voegt eenvoudige JavaScript-functionaliteiten toe aan een website. 
De student maakt gebruik van de hulpmiddelen voor foutopsporing in de browser
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven wireframe/mockup. 
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven ontwerp.

Leerinhoud

Basis van het structureren van webpagina's in HTML:

 • De bouwstenen: elementen, tags en attributen
 • Structuur kunnen geven aan teksten met semantische HTML-elementen
 • Lijsten, andere tekstmarkeringen en speciale tekens
 • Koppelingen
 • Beeld, geluid en andere externe inhouden
 • Werken met tabellen en formulieren
 • HTML validatie

Basis van het vormgeven van webpagina’s in CSS:

 • De opbouw van stijlregels en waar die komen te staan
 • Het gebruik van lettertypen en de opmaak van tekst en menu’s
 • Gebruikmaken van eenvoudige en meer geavanceerde selectors
 • Gebruikmaken van pseudo-selectors en pseudo-classes
 • Het boxmodel en de positionering van elementen

Diepgang bij het vormgeven van webpagina's in CSS:

 • Lay-outtechnieken: grid lay-out en flexbox
 • Kleurgebruik en achtergrondafbeeldingen
 • Responsive webdesign met media queries met een mobile first-aanpak
 • CSS3 transitions en animations 
 • CSS preprocessors (SASS)

Basis van de werking van webpagina's:

 • Filestructuur op webserver
 • Bestandsformaten
 • SEO
 • Toegankelijkheid
 • UI/UX

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)117,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.

Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend.